Oy Bonum-Safety Ab

Oy Bonum-Safety Ab toimii turvallisuuden edistäjänä EU-alueella ja osittain sen ulkopuolellakin. Yhtiömme toimialaan kuuluvat turvallisuus- ja suojelualan koulutukset ja tarkastukset.

Yhtiömme omistaa useita tuotemerkkejä, joista monet ovat jo tuttuja johtuen siitä, että tilaajat, rakennuttajat ja päätoteuttajat joutuvat varmistamaan kaikilta urakoitsijoilta, aliurakoitsijoilta ja yleensäkin kaikilta työnantajilta, että laissa ja asetuksissa vaaditut ilmoitukset, työluvat on päätoimijalle annettu ja että työnsuorittajien pätevyydet varmistettu. Näissä asioissa avustaa SuoTu® joka valvoo, että kouluttajat ja tarkastajat ovat antaneet näytön vaadittavista pätevyyksistä. Merkkinä siitä on todistuksissa tai korteissa näkyvillä SuoTu® tuotemerkki.

Tunnetuimpia rekisteröidyistä tuotemerkeistämme ovat SuoTu ®:n lisäksi Kansainvälinen Nostonjohtajankortti – International Lifting Manager card ®, Kansainvälinen Työturvallisuus- passi – International Occupational Safety pass ®. Olemme myös Suomen Suojalaitetarkastajat ry:n jäsenliike.

Oy Bonum-Safety Ab antaa niille työturvallisuutta kouluttaville tai työturvallisuutta tarkastaville yhtiöille lisenssejä, jotka ovat antaneet näytön lakien ja asetusten vaatimista pätevyyksistä ja täyttävät SuoTu® tuotemerkin käyttöön vaaditut kriteerit. Näiden vaatimusten lisäksi heillä tulee olla omassa kotimaassaan koulutuksille ja tarkastuksille, joille lait ja asetukset edellyttävät, vastaavien ministeriöiden luvat. Lisenssin saaneita yhtiöitä on jo monissa EU-valtioissa.

Yhtenä päätavoitteenamme on, turvallisuuskoulutuksen ja tarkastuksen lisäksi, edistää yhteistä turvallisuuskulttuuria. Tämän toteuttamiseksi huomioimme ja kuuntelemme aina mahdollisimman avoimesti työnantajia ja tilaajia eripuolilta Eurooppaa ja myös koulutuksiin osallistuneita. Voimmekin joskus heidän pyynnöstä esittää korjauksia ja aloitteita lakeihin, asetuksiin ja niiden soveltamisohjeisiin.

Pätevyyksien valvonta

Tämä asia tulee esille erityisesti silloin kun sattuu tapaturma, eikä urakoiva yritys ole valvonut riittävän hyvin työntekijöittensä pätevyyksiä. Urakoitsijat tuovat usein mukanaan myös työnsuorittajat, jolloin he ovat ns. lähetettyjä työntekijöitä, joiden vastaanottamisesta on omat lupavaatimukset.

Usein koulutuksetkin on annettu urakoitsijan omassa kotimaassa. Mikä on ollut kouluttajan pätevyys? On tärkeä muistaa, että työn suorittajan pätevyys kuuluu ensisijaisesti työntekijän työnantajalle, mutta se kuuluu aina myös pääurakoitsijalle, tai päätoteuttajalle ja usein myös  valvovalle viranomaiselle.

Vaatimukset ja niiden tasot ovat erilaisia eri valtioissa. Työmaan pääurakoitsijan, päätoteuttajan ja myös loppukäyttäjän on muistettava, ettei hyväksy epäpätevän kouluttajan antamaan todistusta/korttia, tai epäpätevän tarkastajan suorittamaa tarkastusta, koska lakien ja säädösten mukaan näitä ei ole silloin edes suoritettu. Pätevyyksien varmistaminen onnistuu parhaiten, jos jo urakkapyynnön yhteydessä ilmoitetaan työhön tarvittavat luvat ja pätevyysvaatimukset.

Jos todistuksessa tai kortissa on SuoTu ® tuotemerkki, on Oy Bonum-Safety Ab jo varmistanut, että kouluttaja tai tarkastaja yhtiö on antanut vaadittavat näytöt pätevyydestään.

 SuoTu® tuotemerkin käyttäminen ei ole ainoastaan näyttö palvelun laadun varmistamisesta, vaan se on merkin saaneelle yhtiölle kunnia asia!

Tilaajavastuu, työtapaturmavakuuttaminen, lähetetty työtekijä

Oy Bonum-Safety Ab:n asiantuntijat ja kumppanit avustavat tilaajia ja urakoitsijoita myös silloin kun tilaajavastuulain ja lähetetyn työntekijän edellyttämiä todistuksia ja asiapapereita toimitetaan tilaajille. He opastavat työnantajia myös työtapaturmavakuutusasioissa. Parhaiten nämä asiat onnistuvat sellaisten asiantuntijoiden kanssa, joilla on tehtäviin pitkäaikainen

kansallinen ja kansainvälinen kokemus.  Alla kaavake yleisimmistä luvanvaraisista töitä ja ilmoituksista.