Oy Bonum-Safety Ab

Oy Bonum-Safety Ab toimii turvallisuuden edistäjänä koko EU-alueella ja sen ulkopuolellakin. Yhtiömme toimialaan kuuluvat turvallisuus- ja suojelualan koulutukset ja tarkastukset. Palvelukseemme olemme hyväksyneet vain pitkäaikaisen kokemuksen omaavia alansa erikoisasiantuntijoita.

SuoTu®:n lisenssin saaneet kouluttajayhteisömme ovat saaneet niille koulutuksille joille lait ja asetukset sitä edellyttävät, vastaavien ministeriöiden luvat ja pätevyydet ja toimimmekin usein myös linkkinä viranomaisten ja kenttäväen kesken. Teemme esityksiä lakeihin, asetuksiin ja soveltamisohjeisiin. Olemme myös Suomen Suojalaitetarkastajat ry:n jäsenliike.

Tarkastajillamme joilta edellytetään lakien ja asetusten mukaista tutkintoa, on yhtiömme antaman sertifikaatin lisäksi myös STM:n hyväksymän laitoksen myöntämä sertifikaatti

Yhtiömme omistaa SuoTu® tuotemerkin. Nimi on lyhenne sanoista suojelu ja turvallisuus. Ensisijainen tehtävämme on palvella tilaajia ja työnantajia silloin kun he joutuvat varmistamaan palvelun antajan pätevyys. SuoTu® on rekisteröity merkkiluokkiin 37, 41, 42 tai 45.

Pätevyyksien valvonta

Rekisteröityjä tuotemerkkejä yhtiöllämme tällä hetkellä on SuoTu®, SuoTun Työturvallisuuspassi – Occupational Safety pass® ja Nostonjohtajankortti – Lifting Manager card ®. Edellä mainittujen lisäksi yhtiömme on myöntänyt SuoTu® merkin käytön muutamalle muulle koulutukselle ja tarkastukselle joiden tuottajan ”pätevyyttä” ja ”riittävää pätevyyttä”, valvomme, että ne täyttävät lakien ja asetusten edellyttämät vaatimukset.

Ei siis ole aivan sama kuka kouluttaa tai kuka tarkastaa, koska tilaajalla tai yhteisellä työmaalla päätoteuttajalla on aina velvollisuus varmistaa palvelun tuottajan pätevyys. Tämä tulee esille erityisesti silloin, jos työtä suorittaa urakoitsija joka ei ole rekisteröitynyt työnsuoritusmaassa, eli toimii oman maansa ulkopuolella. Usein työnsuorittajat ovat ns. lähetettyjä työntekijöitä, jolloin koulutuksetkin ovat saatu lähes aina urakoitsijan kotimaassa.

Vaadittavat koulutukset ja niiden tasot ovat erilaisia eri valtioissa, jolloin työmaan päätoteuttajan ja tilaajan tulee muistaa, ettei hyväksy epäpätevän kouluttajan antamaan koulutusta tai tarkastajan suorittamaa tarkastusta, koska sitä ei ole silloin edes suoritettu. Pätevyyksien varmistaminen onnistuu parhaiten, kun urakkapyynnön yhteydessä ilmoittaa tämän vaatimuksen. Se on kaikkien etu, koska tarjouksen antaja voi hyvissä ajoin huomioida tämän ja silloin kun työnsuorittajilla on esittää SuoTu®:n antama todistus tai kortti, on asia näiltä osin kunnossa.

Palvelun tuottajalle SuoTu® tuotemerkin käyttäminen ei ole ainoastaan näyttö palvelun laadun varmistamisesta, vaan se on myös kunnia asia!

Tilaajavastuu, työtapaturmavakuuttaminen, lehetetty työtekijä

Oy Bonum-Safety Ab:n asiantuntijat ja kumppanit avustavat tilaajia ja urakoitsijoita myös silloin kun tilaajavastuulain ja lähetetyn työntekijän edellyttämiä todistuksia ja asiapapereita toimitetaan tilaajille. He opastavat työnantajia myös työtapaturmavakuutusasioissa ja parhaiten nämä asiat onnistuvat sellaisten asiantuntijoiden kanssa, joilla on tehtäviin pitkäaikainen kansallinen ja kansainvälinen kokemus.