Konsulttiyhtiöt

Olemme antaneet alla mainituille laitevalmistajille ja laiteasennusta, sekä rakennustoimintaa suorittaville yhtiöille lisenssin ja valtuuden SuoTu® tuotemerkin käyttöön. Vaatimuksena merkin käyttöön on ollut näyttö tuotteen hyvästä laadusta-, valmistamisessa ja asentamisessa ja että niiden valmistamisessa on huomioitu lakien ja asetusten turvallisuusvaatimukset ja yhdenmukaisuusstandardit.

  • MeramaTec Oy         + 358 400 234 192  Jaakko Mäkinen
  • Sawo-Industrial Oy +358 050 681 336   Markus Kokkonen
  • Suomen Suojalaitetarkastajat ry:n jäsenliikkeet suomen-suojalaitetarkastajat.fi

Yllämainittujen lisäksi SuoTu® tuotemerkin käyttöoikeuden saaneita yrityksiä ja yhteisöjä on useita, joiden nimet eivät näy yllä, mutta ovat käytettävissä aina, jos yllä mainituilla yrityksillä ei ole vapaina suorittajia ajalle jolloin tilaaja niitä tarvitsee. Näiden yhtiöiden tiedot saa työtä tarjoava yhtiö Oy Bonum-Safety Ab:n kautta soittamalla +358 400 882 972, jolloin työtä tai tuotetta hankkiva yhtiö voi ottaa yhteyttä suoraan kyseisiä palveluja tarjoaviin ja SuoTu®:n hyväksymiin yrityksiin, tai yksityishenkilöihin.

Koulutta yhtiöiden yhteystiedot löytyvät sivulta

https://suotu.fi/fi/yhteydenotto/