Rakennustelinekurssit

TELINETYÖKORTTIKURSSI – KORKEANPAIKAN TYÖT

TTurvL 738/2002, 10. § ja 11. § kohta 1. sekä VNa 205/2008 ja VNa 403/2008 velvoittavat työnantajaa kouluttamaan työntekijät turvalliseen työn suorittamiseen. Tämä on huomioitava erityisesti silloin kun työnsuorittaja tekee luvanvaraisia ja vaarallisia töitä. Näitä ovat myös telineeltä tehtävät työt.

Lakien ja asetusten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Niiden toteuttamisesta ja työmaalla suoritettavasta valvonnasta vastuu kuuluu ensisijaisesti työnantajille ja yhteisellä työmaalla myös päätoteuttajille. Työntekijän pätevyyden todistaminen tapahtuu parhaiten, jos hän voi esittää henkilökohtaisen ” telinetyökortin” saamastaan koulutuksesta. SuoTu®:n asiantuntijakouluttajat järjestävät näitä koulutuksia. Koulutuksen tavoitteena on opastaa korkeanpaikan työntekijöitä huomioimaan, sekä poistamaan vaaratekijät joita työssä esiintyy.

TYÖT HENKILÖNOSTOKORISTA (ei kuljettajakoulutus)masto

VNa 403/2008 asetuksen soveltamisesta
Työn suunnittelu
– ohjeistetut nostot
– valvottavat nostot
Nostinmallien erilaiset ominaisuudet
Työn turvallinen toteuttaminen
Putoamissuojaimen käyttökoulutus 

TYÖT RAKENNUSTELINEELTÄ                                  

Yleiset vaatimukset
telineTelineiden tarve- ja valinta
Perustuksiin ja tuetaan vaikuttavat asiat
Telineiden kokoaminen ja pystytys
Kulku telinetasoilla ja -silloilla
Turvallinen telinetyöskentely
Päivittäinen kunnon seuranta
Toiminta vaaratilanteessa, ilmoittaminen
Telineiden käytöstä poistamien ja purkaminen

Koe
Koulutuksen ja hyväksytyn kokeen suoritettuaan osallistuja saa valokuvallisen SuoTu®:n myöntämän ”Telinetyökortin”.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen