Ohjelma

NOSTOTYÖN VALVOJAN KOULUTUSOHJELMA

Koulutuksen avaaminen
– koulutuksen tavoitteet ja ohjelman eteneminen
Riskien huomioiminen ja hallinta Nostonjohtajan ja nostotyön valvojan nimeäminen (ISO 23813)
– kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä
Työnantajan, nostonjohtajan ja – suunnittelijan vastuut ja velvollisuudet
– kuka vastaa ja mistä omalla ja yhteisellä työmaalla
Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
– nostureiden valintaan vaikuttavat asiat
– nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat asiat
Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastaminen
vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
– milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
– kuka ne saa tarkastaa ja kuka tarkastuksien toteuttamisen valvoo
– nostoapuvälineiden ja taljojen tarkastaminen, hylkäämisperusteet
Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
– kuka tekee ja kenelle ne tehdään
Nostoa avustavien henkilöiden valinta
– avustavat henkilöt, taakan kiinnittäjät, merkinantajat, liikenteenohjaajat, pätevyys ja nimeäminen (ISO 23853 ammattitaitovaatimukset). Merkinantajan ja alamiehen työhön opastaminen
Kuljettajien ajoluvat
– kuljettajien ajolupien tarkastaminen
Nosto-ohjeen suunnittelu
– taakkaan tutustuminen
– taakan muodon ja painopisteen huomioiminen
– nosturien valintaan vaikuttavat asiat
Nostosuunnitelmaan tutustuminen
– nostosuunnitelmaa tutustuminen ja -ohjeiden laatiminen
Nostotyön valvojan koe
Koulutuksen päättäminen