Ohjelma

NOSTOTYÖN VALVOJAN KOULUTUSOHJELMA (kesto 1+1 pv)

Ilmoittautuminen
kurssin avaus
koulutuksen tavoitteet ja ohjelman eteneminen

Lait, työturvallisuusrikkomus ja -rikos, sekä vahingonkorvaus
työturvallisuusrikos ja rikkomus
vastuut ja velvoitteet

Nostotyön valvojan nimeäminen, nimeämisen perusteet (ISO 23813)
kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä

Muut nostoon osallistuvat, työhön opastaminen
merkinantajat
liikenteen ohjaajat
alamiehet, taakan kiinnittäjät jne.    

Nostotyön suunnittelu
työnantajan, suunnittelijan ja nostotyön valvojan vastuut ja velvollisuudet, kuka suunnittelusta vastaa
–    omalla ja yhteisellä työmaalla
–    nostoon osallistuvien henkilöiden valinnasta

Olosuhteiden huomioiminen
sääolot
ympäristö
muu toiminta työmaalla

Nosturit, nostimet ja siirtolaitteet
nostureiden valinta
nostokykytaulukot, käyttöalue (työavaruus)
– sijainnit, asettaminen ja kokoaminen
nosto- ja muiden apuvälineiden hankinta
– sopivuus työhön jne.

Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastaminen
tarkastusnimikkeet
mitkä ja milloin laitteet ja välineet kuuluvat tarkastaa
kuka saa tarkastaa
kenelle tarkastuksen valvonta kuuluu

Kuljettajien ajoluvat ja niiden valvonta

Nostaminen ja siirtäminen ja taakan purkaminen
nostotyön suunnittelu
taakan tietojen (paino ja painopiste ym.) varmistaminen
taakan käsittely, nosto, siirto ja laskeminen (kiinnitys)

Nostotyön päättäminen

nostotyön päättämisestä aiheutuvat toiminnat

Kokeet