Ohjelma

NOSTOTYÖN VALVOJAN KURSSI (ISO 23813)

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

Koulutuksen avaaminen
– koulutuksen tavoitteet ja ohjelman eteneminen

Riskien huomioiminen ja hallinta
Nostotyön valvojan nimeäminen
– kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä

Työnantajan, nostonjohtajan ja – nostotyön valvojan suunnittelijan vastuut ja velvollisuudet
– kuka vastaa ja mistä omalla ja yhteisellä työmaalla

Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
– nostureiden valintaan vaikuttavat asiat
– nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat asiat

Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastaminen
– vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
– milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
– kuka ne saa tarkastaa
– kenelle tarkastuksen valvonta kuuluu

Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
– kuka tekee ja kenelle ne tehdään

Nostonjohtajaa avustavien henkilöiden valinta
– nostotyön valvojat, taakan kiinnittäjät, merkinantajat, liikenteenohjaajat, pätevyys ja
nimeäminen (ISO 23853 ammattitaitovaatimukset)

Työ, kulku ja ajoluvat
– ajolupien tarkastaminen
-valvonnan menettelytapoihin tutustuminen
Nostosuunnitelman ja -ohjeen lukeminen
– nostosuunnitelman ja -ohjeiden laatimisharjoitus
Koe