Ohjelma

Kansainvälinen Nostonjohtajankortti – International Lifting Manager card®

NOSTONJOHTAJAN KOULUTUSOHJELMA
ENSIMMÄISEN KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

Koulutuksen avaaminen
– koulutuksen tavoitteet ja ohjelman eteneminen

Riskien huomioiminen ja hallinta
Nostonjohtajan nimeäminen (ISO 23813)
– kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä

Työnantajan, nostonjohtajan ja – suunnittelijan vastuut ja velvollisuudet
– kuka vastaa ja mistä omalla ja yhteisellä työmaalla

Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
– nostureiden valintaan vaikuttavat asiat
– nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat asiat

Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastaminen
– vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
– milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
– kuka ne saa tarkastaa
– kenelle tarkastuksen valvonta kuuluu

Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
– kuka tekee ja kenelle ne tehdään

Nostonjohtajaa avustavien henkilöiden valinta
– avustavat henkilöt, taakan kiinnittäjät, merkinantajat, liikenteenohjaajat, pätevyys ja
nimeäminen (ISO 23853 ammattitaitovaatimukset)

Kuljettajien ajoluvat
– kuljettajien ajolupien tarkastaminen

Nosto-ohjeen suunnittelu
– Taakkaan tutustuminen
– Taakan muodon ja painopisteen huomioiminen
– Nosturien valintaan vaikuttavat asiat

Nostosuunnitelmaan tutustuminen
– nostosuunnitelmaa tutustuminen ja -ohjeiden laatiminen
– kaavakkeiden täyttöopastus

TOISEN KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

Ryhmien valitseminen
Ryhmien tehtävänä on laatia vaikeille ja vaarallisille nostoille nostosuunnitelma. Jos työnantaja haluaa laatia nostosuunnitelmia omille nostoille, se on mahdollista. Silloin niistä on annettava perustiedot kouluttajalle hyvissä ajoin ennen koulutusta.
– nostosuunnitelman laatiminen / harjoitus, ryhmätyö
– nostoon valmistautuminen
Lounas
Ryhmien kokoontuminen ja mentaalinen nostoharjoitus kaikkien ryhmään osallistuvien kesken
Noston suorittaminen, tai jos nostoa ei suoriteta fyysisesti, ryhmätöiden purkaminen
Jos nosto suoritetaan fyysisesti, se vastaa ryhmätyön purkamisen
Nostonjohtajan koe
Koulutuksen päättäminen