Ohjelma

NOSTONJOHTAJAN KOULUTUSOHJELMA


Ensimmäinen päivä

Koulutuksen avaaminen
koulutuksen tavoitteet ja ohjelman eteneminen
Nostonjohtajan ja – suunnittelijan nimeäminen (ISO 23813)
kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä
Työnantajan, nostonjohtajan ja – suunnittelijan vastuut ja velvollisuudet
kuka vastaa ja mistä omalla ja yhteisellä työmaalla
Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta.
nostureiden valinta, nostokykytaulukot
– nosto- ja muiden apuvälineiden valinta ja hankinta
Työsuorittajien pätevyysvaatimukset. Kuljettajien ajoluvat
– kuljettajien ajolupien tarkastaminen
– nostotyöhön osallistuvien pätevyyksien tarkastaminen
Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastaminen
– mitkä ja milloin laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
– kuka ne saa tarkastaa
– kenelle tarkastuksen valvonta kuuluu
– vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
Nostotyö ym. luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
kuka tekee ja kenelle ne tehdään
Nostonjohtajaa avustavien henkilöiden valinta
tehtävien kartoittaminen
– henkilöiden ammattitaito ja valinta
Nosto-ohjeen suunnittelu
nostotyön valvojan tehtävät, ohjeiden laatiminen
avustavat henkilöt, taakan kiinnittäjät, merkinantajat, liikenteenohjaajat, pätevyys ja nimeäminen (ISO 23853)
– kaavakkeiden täyttöopastus

Toisen päivän ohjelma

Taakka, nosturi ja nostolaitteet
-Taakan muodon ja painopisteen huomioiminen
-Nosturien valintaan vaikuttavat asiat
Ryhmien valitseminen ja tehtäväjako
Ryhmien tehtävänä on laatia vaikeille ja vaarallisille nostoille nostosuunnitelma. Jos osallistujat haluavat laatia nostosuunnitelmia omille nostoille, on se mahdollista. Silloin niistä on annettava perustiedot kouluttajalle hyvissä ajoin ennen koulutusta. Yleensä tehtävät antaa kouluttaja.
nostojen esivalmistelu ja kaavakkeiden täyttöopastus
– nostosuunnitelman laatiminen / harjoitus, ryhmätyö
Lounas – nostosuunnitelman laatiminen / harjoitus, ryhmätyö jatkuu
Ryhmätöiden purkaminen
-Jokaisen ryhmän työt puretaan ja nostosuunnitelman toimivuutta ja turvallisuutta arvioidaan kakkien ryhmien kanssa yhdessä.
Nostonjohtajan koe
Koulutuksen päättäminen