Koolitus

Bonum-eeKursuse läbinul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad ühisel ehitusobjektil (töömaal)

Sihtgrupp

Koolitus on eelkõige mõeldud Eestist Soome, mujale Põhjamaadesse ja Euroopa riikidesse tööle siirdujaile. Tööohutuskoolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Koolituse edukas läbimine on sageli Soome või mujale Põhjamaadesse ettevõttesse tööle kandideerimise eelduseks.

Õppetöö sisu üldiseloomustus (kooskõlastatud Suo-Tu)

Koolitusel käsitlevad teemad:

  1. Tööohutusega seotud õigusaktid ja tööohutusorganisatsioonid
  2. Töökaitse vastutus
  3. Ühised töökohad
  4. Ehitusobjekti vastutavad isikud
  5. Hügieeninõuded töökohal
  6. Tõstetööde erinõuded
  7. Masinate ohutustehnika
  8. Muud ohutusega seotud küsimused

    Litsentseeritud treener Eestis www.kaardikoolitus.eu  www.sdg.ee  www.suotu.fi