Lietuviškai

TARPTAUTINIS DARBŲ SAUGOS PASO VADOVAS

UAB „SDG grupė“
Draugystės g. 8E, LT-51264, Kaunas
Faks.:+370(37)460067
Mob.: +370(610)19080
El.p. e.jasaite@sdg.lt
www.sdg.lt


Įvadas

Tarptautinių mokymų apie darbų saugos pasą (Occupational Safety pass ®) tikslas – supažindinti dalyvius su Europoje taikomais pagrindiniais darbų saugos principais ir normomis, suteikti žinių apie įvairias darbų saugos kultūras, veikimo būdus ir santykį su darbų saugos įstatymais bei norminiais aktais.

Mokymo programa taip pat moko atsižvelgti į rizikos veiksnius, su kuriais dirbantieji dažnai susiduria savo darbe. Ji moko darbdavius ir darbuotojus atsižvelgti į pagrindinius rizikos valdymo principus, susipažinti su įstatymais ir norminiais aktais, kurie reglamentuoja saugą darbo vietoje, bei įgyvendinti juos savo darbovietėje. Darbų saugos pasas, kaip ir kitos darbų saugos kortelės ar pasai, nėra darbų vykdymo vietoje pravedamo įvadinio instruktažo pakaitalas.

Kadangi ši mokymo programa yra tarptautinė, į ją įtraukti įprastai galiojantys darbų saugos, darbų saugos pažeidimų įstatymai ir norminiai aktai, už saugą atsakingų darbuotojų skyrimas, darbų, kuriems reikalingi leidimai, kontrolė ir pan.

Nors mokymai nėra ilgi, siekiame išlaikyti aukštą mokymų lygį, todėl juos gali vesti tik „SuoTu ®” licenciją turinčios mokymų organizacijos.

Išlaikiusiems oficialų egzaminą išduodamas tarptautinis „SuoTu” darbų saugos pasas ‒ „Occupational Safety pass ®”, kuris parodo, kad jo turėtojas baigė bazinius darbų saugos mokymus.