Oy Bonum-Safety Ab

Oy Bonum-Safety Ab

Yhtiömme toimii turvallisuuden edistäjänä EU-alueella ja osittain sen ulkopuolellakin. Toimialaamme kuuluu työturvallisuuskoulutukset ja -tarkastukset.
Yhtenä päätavoitteenamme on turvallisuuskoulutuksen ja -tarkastuksen lisäksi edistää maiden välistä yleistä turvallisuuskulttuuria. Tämän toteuttamiseksi huomioimme ja kuuntelemme asiakkaitamme tarkkaan ja olemme myös heidän pyynnöstään esittäneet korjauksia ja aloitteita lakeihin, asetuksiin ja niiden soveltamisohjeisiin.

Rekisteröidyt tuotemerkkimme:

Työturvallisuuskoulutuksissa käyttämämme laatumerkki = SuoTu®
Kansainvälinen Nostonjohtajakortti-International Lifting Manager Card®
Kansainvälinen Työturvallisuuspassi-International Occupational safety passport®
Raksarinkortti® taakankiinnittäjä ja merkinantaja

Pätevyys, laatu ja niiden tasot

Pätevyyden- ja laadun vaatimustasot ovat erilaisia eri valtioissa. SuoTu®:n pätevyys- ja laatuvalvonta on jo monelle rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle tuttu. He ovat käyttäneet SuoTu®:n valvontamenetelmää varmistaessaan, että heidän työmaalla toimivilla urakoitsijoilla ja aliurakoitsijoilla on laissa ja asetuksissa vaaditut ilmoitukset ja työluvat asianmukaisesti annettu ja työnsuorittajien pätevyydet varmistettu.

Tilaajan, pääurakoitsijan, päätoteuttajan ja työnantajan on aina varmistettava, ettei hyväksy epäpätevän kouluttajan antamaa koulutusta, tai epäpätevän tarkastajan suorittamaa tarkastusta, koska näitä ei ole lakien ja säädösten mukaan silloin vaadittavalla pätevyydellä edes suoritettu.

Pätevyyden näyttö

Oy Bonum-Safety Ab, tuotemerkkien omistajana, antaa lisenssin niille työturvallisuuskouluttajille tai -tarkastajille, jotka ovat antaneet näytön lakien ja asetusten edellyttämistä pätevyyksistä ja täyttävät SuoTu® merkin käyttöön vaaditut kriteerit. Näiden lisäksi tulee heillä olla niille koulutuksille ja tarkastuksille, joille lait ja asetukset edellyttävät, vastaavien ministeriöiden edellyttämät sertifikaatit. Lisenssin saaneita kouluttajia ja tarkastajia on jo useissa EU-maassa.

On tärkeä muistaa, että työntekijän pätevyys kuuluu ensisijaisesti työntekijän omalle työnantajalle, mutta se kuuluu yhteisellä työmaalla myös pääurakoitsijalle ja päätoteuttajalle, koska työnantajan määrittelyssä myös heidät katsotaan työnantajiksi.

Tilaajavastuu

Oy Bonum-Safety Ab:n asiantuntijat ja kumppanit avustavat tilaajia ja urakoitsijoita myös silloin kun tilaajavastuulain ja lähetetyn työntekijän edellyttämiä todistuksia ja asiapapereita toimitetaan tilaajille. Suomessa tätä tehtävää varten on oma palveluyhtiö, joka löytyy parhaiten netistä sivulta  Vastuu Group