Oy Bonum-Safety Ab

Oy Bonum-Safety Ab toimii turvallisuuden edistäjänä EU-alueella ja sen osittain sen ulkopuolellakin. Yhtiömme toimialaan kuuluvat turvallisuus- ja suojelualan koulutukset ja tarkastukset.

Yhtiömme omistaa tuotemerkkejä joista monet ovat jo tuttuja, koska yritykset ja yhtiöt joutuvat aina varmistamaan pääurakoitsijan, aliurakoitsijan ja yleensäkin työnantajan ja -tekijän pätevyydet. Tunnetuimpia rekisteröityjä tuotemerkkejämme ovat SuoTu ®:n lisäksi Kansainvälinen Nostonjohtajankortti-International Lifting Manager card ®, sekä Kansainvälinen Työturvallisuuspassi-International Occupational Safety pass ®.

Annamme hakemuksesta lisenssejä työturvallisuutta kouluttaville tai työturvallisuutta tarkastaville yhtiöille, jotka ovat antaneet näytöt lakien ja asetusten vaatimista pätevyyksistä ja täyttävät SuoTu® tuotemerkin käyttöön vaadittavat kriteerit. Näiden vaatimusten lisäksi heillä tulee olla omassa kotimaassa niille koulutuksille ja tarkastuksille, joille lait ja asetukset sitä edellyttävät, vastaavien ministeriöiden luvat ja pätevyydet. Lisenssin saaneita yhtiöitä on jo lähes kaikissa EU-maissa.

Pyrkimyksenämme on koulutuksien yhteydessä edistää EU-maissa yhteistä työturvallisuuskulttuuria. Huomioimme ja kuuntelemme asiakkaittemme toivomuksista ja usein heidän pyynnöstä teemme esityksiä lakeihin, asetuksiin ja soveltamisohjeisiin. Olemme myös Suomen Suojalaitetarkastajat ry:n jäsenliike.

Pätevyyksien valvonta

Tämä tulee esille erityisesti silloin, jos työtä suorittaa urakoitsija joka ei ole rekisteröitynyt työnsuoritusmaassa. Usein urakoitsijat tuovat mukanaan myös työnsuorittajat. Silloin he ovat ns. lähetettyjä työntekijöitä, jolloin koulutuksetkin on usein saatu urakoitsijan omassa kotimaassa. Mikä on sitten kouluttajan pätevyys? Sen varmistaminen kuuluu aina pääurakoitsijalle/toteuttajalle.

Vaatimukset ja niiden tasot ovat erilaisia eri valtioissa. Työmaan pääurakoitsijan/toteuttajan ja usein myös tilaajan, on muistettava, ettei hyväksy epäpätevän kouluttajan antamaan koulutusta tai tarkastajan suorittamaa tarkastusta, koska näitä ei ole lakien ja säädösten mukaan silloin edes suoritettu. Pätevyyksien varmistaminen onnistuu parhaiten, jos jo urakkapyynnön yhteydessä ilmoitetaan työhön tarvittavat pätevyysvaatimukset.

Jos todistuksessa tai kortissa on SuoTu ® tuotemerkki, on Oy Bonum-Safety Ab varmistanut, että yritys, tai henkilö on antanut näytön pätevyydestään toimia kyseisessä tehtävässä.

Palvelun antajalle SuoTu® tuotemerkin käyttäminen ei ole ainoastaan näyttö palvelun laadun varmistamisesta, vaan se on heille myös kunnia asia!

Silloin kun tarvitaan turvallisuuden asiantuntijaa

Olemme ottamassa palveluihimme lähiaikoina mukaan asiantuntijoiden välityspalvelun. Jokainen joka on suorittanut hyväksytysti perehdyttävän koulutuksemme, voi halutessaan jättää meille tiedon, että hakee työtä heti, tai kun vapautuu edellisestä (ilmoittaa arvioidun ajan). Oy Bonum-Safety Ab:n yhteistyökumppani voi tiedustella näitä vapaita henkilöitä, joiden CV tiedot ja hakukaavakkeet ovat yhtiömme ”työnhakija ohjelmassa”. Hakijan omaa nimeä emme voi antaa, joten he ovat aina ”nimimerkillä”. Jos kumppanimme löytää hakijoista kiinnostavan henkilön, me välitämme siitä tiedon hakijalle, jolloin hän voi ottaa suoraan yhteyttä yritykseen, joka on ilmoittanut halukkuutensa asiantuntijan palkkaamiseen. Päätökset mahdollisesta työsopimuksesta tekevät he keskenään.

Tilaajavastuu, työtapaturmavakuuttaminen, lähetetty työtekijä

Oy Bonum-Safety Ab:n asiantuntijat ja kumppanit avustavat tilaajia ja urakoitsijoita myös silloin kun tilaajavastuulain ja lähetetyn työntekijän edellyttämiä todistuksia ja asiapapereita toimitetaan tilaajille. He opastavat työnantajia myös työtapaturmavakuutusasioissa. Parhaiten nämä asiat onnistuvat sellaisten asiantuntijoiden kanssa, joilla on tehtäviin pitkäaikainen kansallinen ja kansainvälinen kokemus.