Oy Bonum-Safety Ab

Oy Bonum-Safety Ab toimii turvallisuuden edistäjänä koko EU-alueella ja sen ulkopuolellakin. Yhtiömme toimialaan kuuluvat turvallisuus- ja suojelualan koulutukset ja tarkastukset. Palvelukseemme olemme hyväksyneet vain pitkäaikaisen kokemuksen omaavia alansa erikoisasiantuntijoita.

Omistamme SuoTu®:n tuotemerkin ja sen käyttölisenssin saaneet yhteistyökumppanimme ovat saaneet niille koulutuksille, tarkastuksille ja erikoisasiantuntijan palveluille joille lait ja asetukset sitä vaativat, lakien ja asetusten edellyttämät luvat ja pätevyydet. Toimimmekin usein linkkinä viranomaisten ja kenttäväen kesken ja teemme esityksiä lakeihin, asetuksiin ja niiden soveltamisohjeisiin. Olemme Suomen Suojalaitetarkastajat ry:n jäsenliike.

SuoTu® on lyhenne sanoista suojelu ja turvallisuus. Ensisijainen tehtävämme on palvella tilaajia ja työnantajia silloin kun he joutuvat varmistamaan palvelun antajien pätevyydet. Sellainen tarkastus, koulutus tai muu työsuoritus, joka edellyttää antajalta riittävää pätevyyttä, eikä sellaista antajalla ole, on sama kuin sitä ei olisi annettu lainkaan. SuoTu® on rekisteröity luokkiin 37, 41, 42 ja 45.

Pätevyyksien valvonta

Rekisteröityjä tuotemerkkejä yhtiöllämme tällä hetkellä on SuoTu®, SuoTun Työturvallisuuspassi – Occupational Safety pass® ja Nostonjohtajankortti – Lifting Manager card®. Näiden mainittujen lisäksi yhtiömme on myöntänyt SuoTu® merkin käytön muutamalle muullekin tuotteelle, palvelulle, koulutukselle ja tarkastukselle joiden tuottajan ”pätevyyttä” ja ”riittävää pätevyyttä”, valvomme, jotta ne täyttävät lakien ja asetusten edellyttämät vaatimukset. Edellytyksenä on, ettei tuote ole verrattavissa jo SuoTu®:n hyväksymään tuotteiseen.

Ei siis ole aivan sama kuka kouluttaa, tarkastaa tai palvelee, koska tilaajalla tai yhteisellä työmaalla päätoteuttajalla on aina velvollisuus varmistaa tuottajan pätevyys. Tämä tulee esille erityisesti silloin, jos työtä suorittaa urakoitsija joka ei ole rekisteröitynyt työnsuoritusmaassa, eli toimii kotimaansa ulkopuolella. Näiden yritysten työnsuorittajat ovat ns. ”lähetettyjä työntekijöitä” jolloin koulutuksetkin ovat usein saatu urakoitsijan kotimaassa (Valtioneuvoston asetus 447/2016, lähetetty työntekijä).

Vaadittavat tarkastukset, laitteet ja koulutukset ja niiden laatutasot ovat usein erilaisia eri valtioissa. Työmaan päätoteuttajan ja myös tilaajan tulee muistaa, ettei hyväksy epäpätevän kouluttajan antamaan koulutusta, tai tarkastajan suorittamaa tarkastusta. Pätevyyksien varmistaminen onnistuu parhaiten, jos jo urakkapyynnön yhteydessä ilmoittaa nämä vaatimukset. Tämä on kaikkien etu, koska tarjouksen antaja voi hyvissä ajoin huomioida nämä pääurakoijan tai päätoimijan vaatimukset. Silloin kun työnsuorittajalla on esittää SuoTu®:n antama todistus tai kortti, on asia näiltäkin osin kunnossa.

Työnantaja voi halutessaan varmistaa kortin tai todistuksen aitoutta tiedustelemalla sitä ao. linkin soitteella https://suotu.fi/fi/aitoustarkistus/

Palvelun antajalle SuoTu® tuotemerkin käyttäminen ei ole ainoastaan näyttö palvelun laadun varmistamisesta, vaan se on kunnia asia!

Tilaajavastuu, työtapaturmavakuuttaminen, lähetetty työtekijä

Oy Bonum-Safety Ab:n asiantuntijat ja kumppanit avustavat tilaajia ja urakoitsijoita myös silloin kun tilaajavastuulain ja lähetetyn työntekijän edellyttämiä todistuksia ja asiapapereita toimitetaan tilaajille. He opastavat työnantajia myös työtapaturmavakuutusasioissa (Valtioneuvoston asetus 678/2015).  Parhaiten nämä asiat onnistuvat sellaisten asiantuntijoiden kanssa, joilla on tehtäviin pitkäaikainen kansallinen ja kansainvälinen kokemus.