Oy Bonum-Safety Ab

Yhtiömme toimii turvallisuuden edistäjänä EU-alueella ja osittain sen ulkopuolellakin. Toimialaamme kuuluvat turvallisuus- ja suojelualan koulutukset ja -tarkastukset.
Yhtenä päätavoitteenamme on turvallisuuskoulutuksen ja tarkastuksen lisäksi, edistää maiden välistä yhteistä turvallisuuskulttuuria. Tämän toteuttamiseksi huomioimme ja kuuntelemme asiakkaitamme tarkkaan ja olemme myös heidän pyynnöstään esittäneet korjauksia ja aloitteita lakeihin, asetuksiin ja niiden soveltamisohjeisiin.

SuoTu® merkki todistuksessa tai kortissa varmistaa työnsuorittajan pätevyyden.

Rekisteröidyt tuotemerkkimme:

  • SuoTu®
  • Kansainvälinen Nostonjohtajakortti-International Lifting Manager Card®
  • Kansainvälinen Työturvallisuuspassi-International Occupational Safetypass®
  • Raksarinkortti ® taakankiinnittäjä ja merkinantaja

Pätevyys, laatu ja niiden tasot

Pätevyyden- ja laadun vaatimustasot ovat erilaisia eri valtioissa. SuoTu®:n pätevyys- ja laatuvalvonta on jo monelle rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle tuttu. He ovat käyttäneet SuoTu®:n valvontamenetelmää varmistaessaan, että heidän työmaalla toimivilla urakoitsijoilla ja aliurakoitsijoilla on laissa ja asetuksissa vaaditut ilmoitukset ja työluvat asianmukaisesti annettu ja työnsuorittajien pätevyydet varmistettu.

Työmaan pääurakoitsijan, päätoteuttajan ja myös loppukäyttäjän on siis aina varmistettava, ettei hyväksy epäpätevän kouluttajan antamaan todistusta/korttia, tai epäpätevän tarkastajan suorittamaa tarkastusta, koska lakien ja säädösten mukaan näitä ei ole silloin edes suoritettu.

Pätevyyden näyttö

Oy Bonum-Safety Ab antaa lisenssin niille työturvallisuutta kouluttaville tai työturvallisuutta tarkastaville yhtiöille, jotka ovat antaneet näytön lakien ja asetusten vaatimista pätevyyksistä ja täyttävät SuoTu® merkin käyttöön vaaditut kriteerit. Näiden lisäksi heillä tulee olla koulutuksille ja tarkastuksille, joille lait ja asetukset edellyttävät, näistä vastaavien ministeriöiden luvat. Lisenssin saaneita kouluttajia ja tarkastajia on jo monessa EU-maassa.

Työntekijän pätevyyden näyttö (todistus tai kortti) tulee esille erityisesti silloin, jos sattuu tapaturma. On tärkeä muistaa, että työntekijän pätevyys kuuluu ensisijaisesti työntekijän työnantajalle, mutta se kuuluu yhteisellä työmaalla myös pääurakoitsijalle tai päätoteuttajalle, koska työnantajamäärittelyssä myös heidät katsotaan työnantajiksi.

Tilaajavastuu, työtapaturmavakuuttaminen, lähetetty työtekijä

Oy Bonum-Safety Ab:n asiantuntijat ja kumppanit avustavat tilaajia ja urakoitsijoita myös silloin kun tilaajavastuulain ja lähetetyn työntekijän edellyttämiä todistuksia ja asiapapereita toimitetaan tilaajille. Suomessa tätä tehtävää hoitaa parhaiten VastuuGroup https://vastuugroup.fi