Oy Bonum-Safety Ab

Yhtiömme toimii turvallisuuden edistäjänä EU-alueella ja osittain sen ulkopuolellakin. Toimialaamme kuuluvat turvallisuus- ja suojelualan koulutukset ja tarkastukset.
Yhtenä päätavoitteenamme on turvallisuuskoulutuksen ja tarkastuksen lisäksi, edistää yhteistä turvallisuuskulttuuria. Tämän toteuttamiseksi huomioimme ja kuuntelemme asiakkaitamme tarkkaan ja olemme myös heidän pyynnöstään esittäneet korjauksia ja aloitteita lakeihin, asetuksiin ja niiden soveltamisohjeisiin.

SuoTu® tuotemerkki todistuksessa tai kortissa varmistaa työnsuorittajan pätevyyden.

Rekisteröidyt tuotemerkkimme:
– SuoTu®
– Kansainvälinen Nostonjohtajakortti ® – International Lifting Manager Card ®
– Kansainvälinen Työturvallisuuspassi ® – International Occupational Safety pass ®
Olemme Suomen Suojalaitetarkastajat ry:n jäsenliike

Pätevyys, laatu ja niiden tasot

Pätevyyden- ja laadun vaatimustasot ovat erilaisia eri valtioissa. SuoTu®:n pätevyys- ja laatuvalvonta on jo monelle rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle tuttu, koska he ovat käyttäneet SuoTu®:n valvontamenetelmää varmistaessaan, että heidän työmaalla toimivilla urakoitsijoilla ja aliurakoitsijoilla on laissa ja asetuksissa vaaditut ilmoitukset ja työluvat asianmukaisesti annettu ja työnsuorittajien pätevyydet varmistettu.

Työmaan pääurakoitsijan, päätoteuttajan ja myös loppukäyttäjän on siis aina varmistettava, ettei hyväksy epäpätevän kouluttajan antamaan todistusta/korttia, tai epäpätevän tarkastajan suorittamaa tarkastusta, koska lakien ja säädösten mukaan näitä ei ole silloin edes suoritettu. Pätevyyksien valvonta ja varmistaminen onnistuu parhaiten, jos jo urakkapyynnön yhteydessä ilmoitetaan työhön vaadittavat luvat ja pätevyysvaatimukset

Pätevyyden näyttö

Oy Bonum-Safety Ab antaa lisenssin niille työturvallisuutta kouluttaville tai työturvallisuutta tarkastaville yhtiöille, jotka ovat antaneet näytön lakien ja asetusten vaatimista pätevyyksistä ja täyttävät SuoTu® tuotemerkin käyttöön vaaditut kriteerit. Näiden lisäksi heillä tulee olla koulutuksille ja tarkastuksille, joille lait ja asetukset edellyttävät, näistä vastaavien ministeriöiden luvat. Lisenssin saaneita kouluttajia ja tarkastajia on jo lähes kaikissa EU-maassa.

Suorittajan pätevyyden näyttö (todistus tai kortti) tulee esille erityisesti silloin, jos sattuu tapaturma. On tärkeä muistaa, että työn suorittajan pätevyys kuuluu ensisijaisesti työntekijän työnantajalle, mutta se kuuluu myös pääurakoitsijalle, tai päätoteuttajalle ja tapaturman sattuessa myös valvovalle viranomaiselle.

Silloin kun todistuksessa tai kortissa on SuoTu ® tuotemerkki, on Oy Bonum-Safety Ab jo varmistanut sen, että lisenssin saanut kouluttaja tai tarkastaja yhtiö on antanut lakien ja asetusten edellyttämän näytön pätevyydestään.

 SuoTu® merkin käyttäminen ei ole ainoastaan näyttö pätevyydestä, vaan se on tuotemerkin saaneelle yhtiölle kunnia asia!

Tilaajavastuu, työtapaturmavakuuttaminen, lähetetty työtekijä

Oy Bonum-Safety Ab:n asiantuntijat ja kumppanit avustavat tilaajia ja urakoitsijoita myös silloin kun tilaajavastuulain ja lähetetyn työntekijän edellyttämiä todistuksia ja asiapapereita toimitetaan tilaajille. He opastavat työnantajia myös työtapaturmavakuutusasioissa. Parhaiten nämä asiat onnistuvat sellaisten asiantuntijoiden kanssa, joilla on tehtäviin pitkäaikainen kansallinen ja kansainvälinen kokemus.  Alla kaavake yleisimmistä luvanvaraisista töitä ja ilmoituksista.

Klikkaa kuvaa!