Taakankiinnittäjä ja merkinantaja

Taakankiinnittäjä ja merkinantajankoulutus
Raksarinkortti®

Koulutus täyttää standardin SFS-ISO 23853:2017 vaatimustason.
Valtioneuvoston asetuksen 403/2008 (1095/2019) 14 a §. Asetus edellyttää, että taakankiinnittäjällä on työhön työnantajan kirjallinen lupa. Koulutus sisältää soveltavin edellä mainitun standardin lisäksi mm. Vna:t 403/2008, 400/2008 ja TTurvL 738/2002.

Työntekijän vaatimukset

 • taakankiinnittäjän ja merkinantajan oltava vähintään 18-vuotias.

Fyysiset vaatimukset

 • riittävä näkö- ja kuulokyky, ei huimausta, ei työhön kelpaamattomaksi tekevää sairautta tai vaivaa, ei huumeisiin tai alkoholiin liittyvää ongelmaa.

Henkinen soveltuvuus

 • käytös paineen alaisena, henkinen tasapaino, vastuuntuntoisuus, eikä sairasta mitään fobiaa.

TAAKANKIINNITTÄJÄ, koulutusohjelma
Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvoitteet

 • turvallisuusohjeet, lait-, asetukset – ja säädökset

Yleisesti

 • sanasto, nosturin liikkeet, nostokyky, nostokykykaavio

Tyypit, rakenteiden pääpiirteet, käyttötarkoitus

 • ajoneuvonosturit, torninosturit, puominosturit, silta- ja pukkinosturit
 • turvalaitteet, kuormauselimet, jarrut
 • tyyppien ja mallien tuntemien

Työn suunnittelu

 • työjärjestys, taakan kulkureitti, taakan kiinnitykseen osallistuvan henkilöstön sijoittuminen.

Vaarojen tunnistaminen ja suojaustoimenpiteet

 • vaarat liittyen nostureiden käyttöön ja taakankiinnittämiseen,

Nostoapuvälineet ja valinta

 • teräsköysiraksit
 • ketjuraksit, ketjuraksien tyypit
 • tekstiiliraksit (pehmeät kuituraksit), päällysteraksit, nostovyöt
 • väkipyörä (ripustus), nostoapuvälineet (tarraimet, nostokoukut, sakkelit, nostopuomit, nostoverkot, silmukat), nostokorvat

Nostoapuvälineiden kunnon varmistaminen (käyttötarkastus – silmämääraisesti)

 • teräsköysiraksit
 • ketjuraksit
 • tekstiiliraksit, päällysteraksit
 • tarraimet, sakkelit, silmukkaruuvit.
 • nostotarvikkeet

Taakan käsittely

Taakan kiinnittäminen

 • havainnollistetaan tavanomaiseen taakan kiinnittämistyöhön liittyvät näkökulmat
 • nostosuunnitelman valmistelu
 • vaaratilanteiden tunnistaminen
 • painopisteen määritteleminen, taakan massan arvioiminen, nostoapuvälineiden kiinnittäminen taakkaan.

Taakan siirtäminen

 • nostetun taakan kuljetus, taakan kulkureitin suunnittelu
 • taakan ohjaaminen.

Taakan laskeminen

 • maan tai tukipinnan kunnon arvioiminen
 • taakan ohjaaminen laskeminen
 • maahanlasku ja vakavuuden varmistaminen
 • nostoapuvälineen irrottaminen koukusta ja taakasta
 • nostoapuvälineen kunnon varmistaminen ja säilytys määritellyssä paikassa.

Turvallisuustoimenpiteet

 • asianmukainen vaatetus, henkilösuojainten käyttäminen, suojaimien käyttö, työympäristö, muu toiminta

MERKINANTAJA
Hyväksytys merkinantotavat

 • viralliset käsimerkit, radiopuhelinliikenne, muut merkinantotavat
 • nosturinkuljettajan ja merkinantajan yhteistyö

KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU (koulutuksen antaa yleensä työnantajan kokenut taakankiinnittäjä)

Harjoitellaan taakan kiinnittämistä havaintoesityksen mukaisesti

 • taakan massan arviointi, koukun ohjaaminen taakan yläpuolelle ja koukun laskeminen,
 • nostoapuvälineiden kiinnittäminen taakkaan ja koukkuun

Taakan siirtäminen

 • taakan kulkureitin suunnittelu
 • risteäminen (jaettu tila muiden nostureiden kanssa, kulkusuunnan ja laskupaikan osoittaminen nosturinkuljettajalle)
 • taakan ohjaaminen.

Taakan laskeminen

 • maan tai tukipinnan kunnon arvioiminen taakan ohjaaminen laskupaikkaan ja lepuuttajien valmistelu, taakan laskeminen ja pysäytys, hidas laskeminen, taakan maahanlasku ja vakavuuden varmistaminen, nostoapuvälineen irrottaminen koukusta ja taakasta, nostoapuvälineen kunnon varmistaminen ja säilytys määritellyssä paikassa.

Harjoitellaan merkinantamista

 • käsimerkit, lippumerkit, radiokommunikaatio (äänimerkit).

KOKEET (kouluttajat arvioivat)
Kokeessa seurataan koulutettavan soveltuvuus arvioimalla hänen tietämyksensä vaadittavaan lainsäädäntöön, kädentaitoon, tervejärkevyyteen, itsehillintään, malttiin, tarkkuuteen, liikkeen koordinointiin ja refleksiin

Linkki ilmoittautumiseen