Taakankiinnittäjä ja merkinantaja

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus

Valtioneuvoston asetus 403/2008 vaatii 1.3.2020 alkaen kohdassa §14a, että työntekijällä on oltava työnantajan kirjallinen lupa taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen tai taakan kiinnittämiseen.

Työnantajan kirjallinen lupa (Ote VNa 1095/2019 14 a §:stä)

”Työntekijällä on oltava työnantajan kirjallinen lupa:

1) trukin käyttämiseen;
2) henkilönostimen ohjaamiseen;
3) taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin.

Työnantajan on ennen 1 momentissa tarkoitetun luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen tai taakan kiinnittämiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään työnantajan kirjallisesta luvasta, sovelletaan myös kuormamomentiltaan enintään 25 tonnimetrin torninosturin kuljettamiseen. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on saamansa koulutuksen perusteella riittävä kyky ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen.”

Taakankiinnittäjän ja merkinantajakurssi – ohjelman pääkohdat

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvoitteet

 • turvallisuusohjeet, lait-, asetukset – ja säädökset

Nostureiden ominaisuudet

 • tyypit ja mallit

Nostoapuvälineiden valinta ja käyttö

 • nostoapuvälineen materiaalit
 • taakan muoto
 • oikeasidonta
 • nostoapuvälineiden ominaisuudet
 • hylkäysperusteet

Hyväksytyt merkinantotavat

 • viralliset käsimerkit
 • radiopuhelinliikenne
 • muut merkinantotavat

Käytännön harjoittelu nosturin ja kuljettajan kanssa

 • käytännön harjoittelua edellisiin ohjelmaosuuksiin
 • nosturinkuljettajan ja merkinantajan yhteistyö

Pätevyyskoe (teoriaosuus ja näyttökoe)

Linkki ilmoittautumiseen

VERKKOKURSSI
Taakankiinnittäjän ja merkinantajan kurssi