TYÖLUVAN MYÖNTÄJÄN KURSSI

TYÖLUVAN MYÖNTÄJÄN KURSSI

Suomessa yhä useampi työ edellyttää kirjallista työlupaa, jonka antamisesta vastuu kuuluu VNa 403/2008 14 a §:n mukaan työnantajalle. Koska työnantaja on usein yhteisö, vastuu luvan myöntämisestä on käytännössä työnjohtajalla (TTurvaL 738/2002 16 §. työnantajan sijainen).

Ote 16 §:stä ”Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen”

Ongelmaksi on muodostunut se, että luvan myöntäjä joutuu liian usein antamaan työluvan, ilman että olisi saanut siihen tarvittavia ohjeita, joilla olisi voinut varmistua työntekijän pätevyydestä.

Tämä kirjallisen työluvan antajan kurssi voidaan suorittaa verkko- tai lähikoulutuksena. Se voidaan suorittaa myös HSE-asiantuntijan koulutuksen yhteydessä.

Ohjelma sisältää otteita mm. Valtioneuvoston asetuksista, työturvallisuuslaista, ISO-SFS standardeista ja EU-direktiiveistä. Koulutus ohjaa työluvan antajaa huomioimaan ja arvioimaan mm. taakankiinnittäjän, merkinantajan, trukin- ja henkilönostimen kuljettajan pätevyydet. Se ohjaa myös näytön vastaan ottamisen. Näytöt ovat välttämättömiä, koska luvan antaja vastaa myöntämästään kirjallisesta työluvasta.

Ota yhteyttä ja kerro mitä työsuorituksia joudun arvioimaan. Kouluttautumalla varmistat oman pätevyytesi ja samalla myös työnantajan vastuu tältä osin täyttyy.

Suomi    bonumsafety@suotu.fi   tel. +358 400 882 972

Viro       ilmar.rammi@suotu.fi

Latvia    ddc@osh.lv