Nostoapuvälineet

NOSTOAPUVÄLINE TARKASTAJAN KOULUTUKSET

Käyttö-, tai päivittäinen käyttötarkastus. Tarkastus on tehtävä aina kun nostoapuväline otetaan päivittäiseen käyttöön. Sen suorittaa henkilö, joka nostoapuvälineen taakkaan kiinnittää. Tarkastamisen voi suorittaa myös nosturin kuljettaja. Tarkastus suoritetaan silmämääräisesti, joten se edellyttää suorittajalta riittävää tuntemusta kyseiseen nostoapuvälineeseen.

Käyttöönottotarkastus on tarkastus, joka tehdään yleensä aina uudelle laitteelle. Nostoapuvälineen myyjän on toimitettava aina nostoapuvälineen, tai sen erän, tai komponentin mukana VNa 400/2008 edellyttämän ”vaatimustenmukaisuusvakuutus”. Tällaiselle nostoapuvälineelle tarkastusta ei lain mukaan vaadita, mutta omavalmisteisille se on suoritettava ja siitä on laadittava 400/2008 asetuksen mukaiset dokumentit ennen käyttöönottoa. Tällä tarkastuksella on tarkoitus varmistaa, että nostoapuväline on valmistettu sellaiseksi mitä standardit ja muut asetukset edellyttävät. Tarkastuksen suorittaa ”riittävän pätevä ja riippumaton asiantuntija”.

Määräaikaistarkastuksesta tarkemmin alla kohdassa taso 2.

Nostoapuvälineen tarkastajan pätevyystasot:

Taso 1. Käyttö-, ja päivittäistarkastajan kurssi on tarkoitettu taakan sitojille, alamiehille ja nosturin kuljettajille. Tällainen kurssi voidaan järjestää yhden päivän mittaisena, koska se tieto ja taito jota tässä tarvitaan, on pääasiassa kokeiluin ja silmämääräisesti tehtävää tarkastusta. Ohjelman sisältöä: TTurvL 738/2002, VNa 403/2008, SFS-ISO 23853

Taso 2. Määräaikaistarkastajan koulutus VNa 403/2008 1L:n 5 §:n mukaan tämä tarkastus on määrätty suoritettavaksi säännöllisin väliajoin ja että siinä on huomioitava myös valmistajan antamat ohjeet. Ote asetuksesta ”…Työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.”

Määräaikaistarkastajalla tulee olla pitkäaikainen kokemus erilaisten nostoapuvälineiden käytöstä. Hänellä tulee olla 1.tason kurssi suoritettuna. SuoTun koulutusohjelman mukainen kesto määräaikasitarkastajalla on kahdesta viikosta – kuukauteen.

Teoria opetuksen kesto 24 h, jonka jälkeen käytännön koulutusta. Kesto määräytyy sen mukaisesti, millaisia nostoapuvälineitä koulutukseen sisällytetään. Tällaista tarkastajaa voidaan kutsua nimikkeellä ” nostoapuvälineen määräaikaistarkastaja”. Ohjelman sisältöä: SFS-ISO 23813, SFS-ISO 23853 TTurvL 738/2002, VNa 403/2008, VNa 400/2008, Työturvallisuuspassi ja valmistajan ohjeita, sekä SuoTun Nostonjohtajan koulutus aineistoa.

Taso 3. Asiantuntijatarkastajan koulutus antaa valmiuden suorittaa nostoapuvälineille määräaikaistarkastusten lisäksi myös käyttöönottotarkastuksia. Tämän perehdyttävän asiantuntijakoulutuksen jälkeen hänellä on riittävät tiedot nostoapuvälineistä, niiden käytöstä, materiaaleista, laista ja asetuksista ym. tarkastamiseen vaadittavista tiedoista ja taidoista. Tehtävä-alueen laajuudesta johtuen SuoTun asiantuntija koulutus saattaa kestää teoria- ja käytännön jaksoin ja harjoituksin jopa kaksi vuotta. Ohjelman pääsisältö; 1 ja 2 tason koulutuksen sisältö, sekä nosturit ja nostolaitteet, taakan siirtolaitteet, testausmenetelmät + käytännön harjoitukset.

On harhaan johtavaa, jos tarkastajakoulutusta antava kouluttaja antaa sellaisen osallistujalle, tai tilaajalle sellaisen käsityksen, että yhden päivän kurssilla voi saada riittävän pätevyyden suorittaa määräaikaistarkastuksia kaiken mallisille nostoapuvälineille. Kurssi voi antaa käyttö- ja päivittäisen tarkastus pätevyyden, tai ”rajoitetun määräaikaistarkastajan pätevyyden”, joka takoitta, että tarkastaja suorittaa määrätarkastuksia vain muutamille nimetyille nostoapuväline malleille.

Lisätietoa koulutuksista puh: +358 400 882 972. Soittopyynnöt voi jättää myös sähköpostiin. Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi os. info@suotu.fi Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen