Nostoapuvälineet

NOSTOAPUVÄLINE TARKASTAJAN KOULUTUKSET

Ote VNa 403/2008 1.L:n 3-5 § ”…Työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.”

Käyttötarkastus eli ns. päivittäinen tarkastus. Tarkastus tehdään aina kun nostoapuväline otetaan käyttöön. Sen suorittaa henkilö, joka kiinnittää nostoapuvälineen taakkaan. Kiinnittäjää kutsutaan yleisesti noston alamieheksi (raksari). Tarkastus suoritetaan silmämääräisesti, joten se edellyttää alamieheltä riittävää tuntemusta kyseiseen nostoapuvälineeseen.

Määräaikaistarkastus VNa 403/2008 1L:n 5 §:n mukaan tämä tarkastus on määrätty suoritettavaksi säännöllisin väliajoin ja että siinä on huomioitava aina valmistajan antamat ohjeet.

Käyttöönottotarkastus tehdään aina uudelle laitteelle. Nostoapuvälineen myyjän on toimitettava nostoapuvälineen, tai sen erän, tai komponenttien mukana vaatimustenmukaisuusvakuutus”. Myös omavalmisteisille nostoapuvälineelle valmistajan on laadittava 400/2008 asetuksen, liite 1:n edellyttämät dokumentit ennen käyttöönottoa. Ennen käyttöönottotarkastusta ei nostoapuvälinettä saa ottaa käyttöön. Tarkastuksen suorittaa ”riittävän pätevä ja riippumaton asiantuntija”.

Asiantuntijatarkastajan koulutus antaa valmiuden suorittaa nostoapuvälineille määräaikaistarkastusten lisäksi myös käyttöönottotarkastuksia. Tehtävän vaativuudesta johtuen SuoTu®:n asiantuntija koulutus saattaa kestää teoria- ja käytännön jaksoin, sekä vaadittavan käytännön kokemuksen saamiseksi jopa kaksi vuotta.

Lisätietoa koulutuksista puh: +358 400 882 972. Soittopyynnöt voi jättää myös sähköpostiin. Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi osoitteeseen  info@suotu.fi  Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.