Oy Bonum-Safety Ab

Oy Bonum-Safety Ab działa jako promotor bezpieczeństwa na terenie całej UE i poza nią. Do zakresu działalności naszej firmy należą szkolenia i inspekcje z dziedziny bezpieczeństwa i branży ochrony.  Działamy często jako łącznik pomiędzy urzędami a ludźmi pracującymi w terenie oraz przedstawiamy projekty ustaw, rozporządzeń i ich przepisy wykonawcze.

Przyjęliśmy do naszego grona specjalistów posiadających duże doświadczenie w swojej dziedzinie. Nasze szkolenia są akceptowane i uznane w ministerstwach wielu krajów, związkach, stowarzyszeniach i społecznościach.  Nasi licencjonowani i dyplomowani szkoleniowcy otrzymali w krajach, gdzie prowadzimy szkolenia stosowne pozwolenia i uprawnienia odpowiedzialnych ministerstw dla wszystkich szkoleń, dla których są one wymagane.

Nasi inspektorzy, od których wymaga się kwalifikacji inspektora, posiadają oprócz karty inspektora SuoTu® również ważne certyfikaty przyznawane i zatwierdzone przez STM.

Nasza spółka jest właścicielem znaku towarowego SuoTu®. Jest to skrót od słów suojelu (ochrona) i turvallisuus (bezpieczeństwo). Jego najważniejszym zadaniem jest obsługa zamawiającego i pracowników wtedy, gdy chcą zapewnić jakość usług i kwalifikacje wykonawców. Znak może otrzymać również produkt, jeśli został wyprodukowany w sposób określony w ustawach i rozporządzeniach, jest bezpieczny, wysokiej jakości i przyjazny dla użytkownika. SuoTu® został zarejestrowany w klasach oznaczeń 37, 41, 42 lub 45.

W tej chwili w naszej spółce posiadamy następujące zarejestrowane znaki towarowe: SuoTu®, paszport BHP SuoTun – Occupational Safety pass® oraz kartę kierownika podnoszeń – Lifting Manager card ®.

Oprócz wymienionych powyżej, nasza spółka przyznała certyfikat szkoleniowca SuoTu® kilku innym szkoleniom i inspekcjom, w których „kwalifikacje” i „dostateczne kwalifikacje” organizatora są nadzorowane w sposób określony w ustawach i rozporządzeniach. Na dyplomach i kartach tych szkoleń można wykorzystywać logo SuoTu®. Oznacza to, że gdy firma wykonująca dane szkolenie lub inspekcję posiada zezwolenie przyznane przez SuoTu® na wykorzystanie znaku towarowego, zamawiający lub pracodawca może mieć pewność, że otrzyma wysokiej jakości produkt, szkolenie lub inspekcję zgodną z rozporządzeniami.

Jest to ważne, ponieważ do obowiązków pracodawcy należy sprawdzanie kwalifikacji dostawcy usług. Nie można zatwierdzić szkolenia lub kontroli przeprowadzanej przez niewykwalifikowaną osobę. Zgodnie z ustawami i rozporządzeniami nie jest to w ogóle przeprowadzone szkolenie. Dlatego świadectwo lub kartę SuoTu® może przyznawać wyłącznie spółka będąca właścicielem znaku towarowego lub stowarzyszenie, które otrzymało licencję lub certyfikat pozwalający na wykorzystywanie znaku towarowego SuoTu®. Te gwarancje i zapewnienia są wymagane i możemy ich udzielać.

Licencję lub certyfikat można otrzymać tylko, jeśli produkt lub usługa spełnia wymogi określone w ustawach i rozporządzeniach oraz przez nałożone przez SuoTu® kryteria, które częściej są bardziej rygorystyczne niż powyższe. Dlatego stowarzyszenia szkoleniowców i inspektorów uważają za punkt honoru posiadanie licencji lub certyfikatu SuoTu®.

Dane kontaktowe stowarzyszeń szkoleniowych, działających w Finlandii i w krajach skandynawskich oraz w republikach bałtyckich i w Polsce można znaleźć pod adresem:

https://suotu.fi/fi/yhteydenotto/

Wykonawcy i pracownicy działają obecnie bardzo często poza granicami własnego kraju. Deweloperzy, główni wykonawcy i zamawiający zawsze muszą sprawdzać kwalifikację pracowników, kto im je przyznał i czy wykonawcy spełnili wszystkie swoje ustawowe obowiązki. Jeśli wystąpią tu problemy, zgodnie z prawem prac nie można w ogóle rozpocząć.

W weryfikacji tych spraw pomagają zamawiającemu i wykonawcy zatwierdzeni przez SuoTu® specjaliści i partnerzy. Udzielają również pomocy w konsultacjach, gdy wykonawcy lub podwykonawcy są proszeni o przedstawienie świadectw i dokumentacji zgodnej z ustawą o odpowiedzialności zamawiającego. W tych sprawach ważna jest międzynarodowość. Działa to najlepiej pomiędzy takimi partnerami, którzy mają w tych sprawach długoletnie międzynarodowe doświadczenie.