Työturvallisuuspassi

Mallikortti passista kuvapuoli

LUVANVARAISET TYÖT JA TYÖTURVALLISUUSPASSI

Työturvallisuuslain ja -asetusten mukaan luvanvaraisia töitä ovat esim. asbestityöt, henkilönostimen ja trukin kuljettajan ajoluvat, tai laturinlupakirjat. Näitä työlupia yhteisellä työmaalla valvoo pääurakoitsija (päätoteuttaja) ja jokainen työnantaja omalla tahollaan. Suomessa TTK:n Työturvallisuuskortti®, tai kansainvälinen SuoTun Työturvallisuuspassi Occupational Safety pass® eivät kuulu näihin työlupa koulutuksiin. Ne kuuluvat ”työelämälähtöisiin työturvallisuuskoulutuksiin”. Kansainvälinen SuoTun Työturvallisuus-passi Occupationa Safety pass® on tunnustettu myös Baltian maissa ja vastaavia koulutuksia löytyy myös mm. Hollannissa SCC, Ruotsissa SSG, Irlannissa FAS ja USA:ssa OSHA.

Muuttunut maailma

Yhä useampi henkilö ja yritys suorittaa töitä oman kotimaansa ulkopuolella. Se asettaa vaatimuksia työtä suorittavalla ja työtä tilaavalle yritykselle. Se lisää haasteita myös työturvallisuuteen. Aina edellä mainittujen Työturvallisuuskorttien koulutussisältö ole riittävää, etenkin jos työmaa on Pohjois- tai Baltian maiden ulkopuolella.

On tiedossa, että eri maiden työturvallisuuskulttuurit saattavat erota paljonkin toisistaan. Sen vuoksi Oy Bonum-Safety Ab, SuoTu® tuotemerkin omistajana, on siirtynyt askelta korkeampaan vaatimustasoon kansainvälisessä Työturvallisuuspassin koulutuksessa. Tämä kyseinen Työturvallisuuspassi voidaan myöntää vain sellaisille henkilöille, jotka kouluttautuvat SuoTu®:n lisenssin saaneilla kouluttajilla ja koulutus jonka he suorittavat (vähintään 2.päivää) sisältää riittävän laajasti materiaalia, joka on samalla kansainvälisesti yleistä työturvallisuutta ohjaavaa ja ovat yleisesti käytössä olevia lakeja ja säädöksiä. Koulutuksessa käsitellään myös muita lakeja ja asetuksia, kuten työtapaturmalaki, tilaajavastuulaki, vastuuvakuutukseen kuuluvaa ym. asioita, mitkä on hyvä tuntea kun siirrytään tekemään töitä ”ulkomaille”.

Tämä Työturvallisuuspassi voidaan myöntää poikkeuksellisesti myös silloin, jos henkilöllä on joku edellä luetelluista korteista voimassa. Tällöin Kansainvälinen SuoTun Työturvallisuus-passi – Occupational Safety pass® voidaan myöntää vain kyseisen kortin voimassaolon ajaksi. Tästä johtuen käydään usein joku näistä edellä mainituista korttikoulutuksista ja sen jälkeen suoritetaan Kansainvälinen Työturvallisuuspassi. Molempia ei voi suorittaa samanaikaisesti.