Työturvallisuuspassi

Mallikortti passista kuvapuoli

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPASSI

Yhä useampi henkilö ja yritys suorittaa töitä oman kotimaansa ulkopuolella. Se asettaa vaatimuksia töitä suorittavalle ja töitä tilaavalle yritykselle.

On tiedossa, että eri maiden työturvallisuuskulttuurit saattavat erota paljonkin toisistaan. Nämä erot tulevat hyvin esille yhteisillä työmailla. Siksi on tärkeää, että jokainen työnsuorittaja on saanut perustietoa työn suoritusmaan työturvallisuuskulttuurista ja muista tarvittavista työmenetelmistä.

Oy Bonum-Safety Ab, SuoTu® on laatinut tähän sopivan koulutuksen Kansainvälisen Työturvallisuuspassin – Internationa Occupationa Safety pass® ja tuotemerkin omistajana on siirtynyt koulutuksessa askelta korkeampaan vaatimustasoon. Tämä kyseinen Työturvallisuuspassi voidaan myöntää vain sellaisille henkilöille, jotka saavat koulutuksen SuoTu®:n lisenssin saaneilla kouluttajilla. Koulutus sisältää materiaalia, joka on kansainvälisesti hyväksyttyä ja ovat lähes kaikkialla käytössä olevia lakeja ja säädöksiä. Koulutus sisältää myös joitain muita lakeja ja asetuksia, kuten työtapaturmalaki, tilaajavastuulaki, vastuuvakuutukseen kuuluvaa, siis asioita mitkä tulee tuntea uudessa työnsuoritusmaassa.

Suomessa on käytössä useita lähes vastaavia turvallisuuskoulutuksia, kuten e-Työturvakortti, Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskortti®. Nämä kortit ja Kansainvälinen Työturvallisuuspassi- Occupational Safety pass® kuuluvat ns. ”työelämälähtöisiin työturvallisuuskoulutuksiin”. Siksi näiden ”korttien” käyttövelvoitetta ei valvo viranomaiset, vaan työmaan työsuojeluhenkilöt. Kansainvälinen SuoTu®:n Työturvallisuuspassi – International Occupationa Safety pass® on laajasti tunnustettu ja vastaavia koulutuksia löytyy myös mm. Hollannissa SCC, Ruotsissa SSG, Irlannissa FAS ja USA:ssa OSHA.

HUOM! Mikään edellä mainituista koulutuksista ei vastaa työmaalla annettavaa perehdytystä. Se voidaan antaa vain työmaa vastaavan päätoteuttajan (pääurakoitsija) toimesta.