Nostonjohtaja


nostotkaavio_p

 

Klikkaa kuvaa

 

NOSTONJOHTAJAN KOULUTUS

VNa 403/2008, 3 L:n 20§. TtL 738/2002. 2 L:n 14§, VNa 205/2009, VNa 205/2009 5 L:n 21-22§ (EU Dir. 92/57/ETY) velvoittaa, että kaikki nostot tulee suorittaa ja suunnitella huolellisesti.
Silloin kun nosto on vaikea ja vaarallinen, sitä johtaa ja valvoo työnantajan nimeämä kokenut ja tehtävään koulutettu noston johtaja. Hänen vastaa noston suunnittelusta, nostoon osallistuvien nimeämisistä, laitevalinnoista, nostonjohtamisesta eli kaikesta nostoon liittyvästä nostontyön päättymiseen saakka. Nostonjohtajan koulutus on kaksipäiväinen ja edellyttää osallistujalta pitempiaikaista kokoemusta erilaisista nostotöistä ja että hänellä on nostotyön valvojan koulutus suoritettu.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja saa todistuksen ja Kansainvälisen Nostonjohtajan kortin– International Lifting Manager Card®:n suomen ja englannin kielisinä suoritukseksi. Tason säilymisen vuoksi Nostonjohtajan korttikoulutus on SuoTu®:n rekisteröimä, jonka vuoksi koulutuksen voi antaa vain lisenssin saaneet ja valtuutetut kouluttajat. Koulutusta voidaan tarvittaessa antaa lähes kaikilla Euroopassa käytössä olevilla kielillä.

Ohjelma, ensimmäinen päivä

Koulutuksen avaaminen
– koulutuksen tavoitteet ja ohjelman eteneminen
Noston johtajan nimeämisen velvoitteet (ISO 23813)
– kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä
Riskien kartoitus ja hallinta
Työnantajan ja noston johtajan vastuut ja velvollisuudet
– kuka vastaa ja mistä omalla ja yhteisellä työmaalla
Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
– nostureiden valintaan vaikuttavat seikat
– nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat seikat
Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastus
– vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
– milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
– kuka ne saa tarkastaa ja kuka tarkastuksien toteutumisen valvoo
– nostoapuvälineiden ja taljojen tarkastaminen, hylkäysperusteet
Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
– kuka tekee ja kenelle ne tehdään
Nostoa avustavien henkilöiden valinta
– alamiehen, merkinantajan, liikenteenohjaajan, merkinantajan, laitteiden käyttäjien, kuljettajien ja varustajan valinta ja nimeäminen ja työohjaus.
Kuljettajien ajoluvat
– kuljettajien ajolupien tarkastaminen
Nosto-ohjeen laatiminen
– taakkaan tutustumien, muodon ja painopisteen huomioiminen
– nosto-ohjeen kirjaaminen
Nostosuunnitelman laatiminen
– nostosuunnitelman sisällön vaatimukset
Nostotyön valvojan koe

Koulutuksen toinen päivä

Klo 08.00 Lyhyt kertaus ensimmäisen päivän aiheista Ryhmien valinta ja nimeäminen
Harjoitustöiden jakaminen ryhmille – noston suunnittelua Kirjallisen nostosuunnitelman laatiminen
Ryhmät voivat itse päättää kahvi- ja ruokataukojen ajoituksesta
Klo 12.00 Kouluttaja tarkastaa suunnitelman etenemisen ja ilmoittaa ryhmätöiden päättymisajan. Ryhmätöiden purkaminen
Nostonjohtajan koe Koulutuksen päättäminen.