Nostonjohtaja


nostotkaavio_p

 

Klikkaa kuvaa

 

Noston johtaminen, -suunnittelu ja -valvonta

VNa 403/2008, 3 L:n 20§. TtL 738/2002. 2 L:n 14§, VNa 205/2009, VNa 205/2009 5 L:n 21-22§ (EU Dir. 92/53/ETY) velvoittaa, että kaikki nostot tulee suorittaa ja suunnitella huolellisesti.

Koulutamme nostotöihin osallistuvia henkilöitä, nostonjohtajia, nostotyön valvojia, merkinantajia, alamiehiä (taakankiinnittäjiä) nostimien ja nostureiden kuljettajia, nostotyön valvojia ja -suunnittelijoita. Kouluttajamme ovat kokeneita alansa erikoisasiantuntijoita, joilla on pitkäaikainen kokemus kouluttamisesta ja varsinaisesta kentällä tapahtuvasta työstä.

Muuttuvien työturvallisuuslakien ja -asetusten vuoksi ja nostotapaturmien välttämiseksi olemme erikoistuneet myös ”nostonjohtajien” kouluttamiseen. Nostonjohtajan työ on alan erikoisosaamista. Sen vuoksi koulutuksen kontrollointi on vaativaa ja kriteerit tarkkoja. Nostonjohtajakortin voi myöntää vain SuoTu®:n lisenssin saanut kouluttajayhteisö ja kouluttajana voi olla vain SuoTu®:n sertifikaatin saanut kouluttaja.

Toimintamme on ylikansallista ja siksi koulutuksiimme ovat osallistuneet ja osallistuu edelleen henkilöitä eripuolilta Eurooppaa. Näissä koulutuksissa myös kouluttajat ovat saaneet ensiarvoisen tärkeää tietoa ja materiaalia edelleen jaettavaksi. Voidaankin hyvin mainita, että koulutuksiamme ovat olleet kehittämässä myös siihen osallistuneet henkilöt ja yritykset.

Nostotyötä, silloin kun se on toistuvaa ns. tavanomaista ja josta on käytettävänä nosto-ohjeet, valvoo tehtävään koulutettu nostotyön valvoja. Nostotyön valvojan koulutus voidaan suorittaa yhden päivän aikana, lyhyellä etäkoulutusjaksolla, mikäli osallistujalla on riittävästi (vähintään 2 v.) aikaisempaa kokemusta nostotöistä.

Jos nosto on vaikea ja vaarallinen, sitä johtaa ja valvoo työnantajan nimeämä kokenut ja tehtävään koulutettu nostonjohtaja. Hänen vastuulla on koko nostotapahtuma, suunnittelusta työn päätymiseen saakka. Nostonjohtajan koulutus on kaksipäiväinen ja edellyttää osallistujalta pitempiaikaista kokoemusta erilaisista nostotöistä ja myös sitä, että hänellä on nostotyön valvojan koulutus suoritettu. Tämän vuoksi nostonjohtaja koulutuksen ensimmäisen päivän ohjelma sisältää myös nostotyön valvojan koulutuksen.

Hyväksytyn kokeen jälkeen osallistuja saa virallisen Kansainvälisen Nostonjohtajan – Lifting Manager card®:n ja virallisen todistuksen englannin ja suomen kielellä

Milloin nosto on vaikea ja vaarallinen?

Tarkkaa vastausta tähän ei ole. Yleensä siitä päättää työmaalla pääurakoinnista vastaava työnjohto. Vaikean ja vaarallisen noston perusteluna ei ole yksinomaan taakan paino tai muoto. Siihen vaikuttaa moni asia, joita voivat olla sääolosuhteet, myrkylliset kemikaalit, liikenne, nosto-alueet, epäsymmetriset kuormat ja myös se, että nosto voidaan arvioida aluksi tavanomaiseksi, mutta muuttuukin yllättävien seikkojen vuoksi vaaralliseksi, tai yksinomaan se, että työmaan työturvallisuusohjeet niin määräävät.

Turvallisten nostojen varmistamiseksi on tärkeää, että työmaalla jossa nostoja suoritetaan, on paikalla aina tai ainakin pikaisesti tavoitettavissa, tehtävään koulutettu pätevä nostonjohtaja.