Kurssit ja koulutukset

Muutoksia koulutusmenetelmiin!

Olemme aloittaneet jälleen verkkokoulutukset. Muutos aiempaan menettelyyn, jolloin emme kouluttaneet verkossa, johtuu siitä, että lähikoulutusta tänä poikkeustilan aikana on hyvin hankalaa, tai jopa mahdotonta toteuttaa.

Koulutus on kuitenkin mahdollista, mutta siihen on varattava enemmän aikaa, koska joudumme hieman lisäämään etäkoulutusta. Lopputulos on kuitenkin sellainen millainen sen pitääkin olla, jotta osallistuja voi antaa näytön tai suorittaa kokeen. Hyväksytty näyttö tai koe on edellytys todistuksen tai työlupakortin antamiselle.

Hyvänä puolena tässä koulutuksessa on se, että yksilöllistä koulutusta voidaan antaa myös verkkokoulutuksena. Jokainen osallistuja voi halutessaan suorittaa koulutuksen kouluttajan kanssa sovittuna aikana verkon kautta kahdestaan. Näin koulutusta voidaan antaa lähes minä vuorokauden aikana tahansa, eikä sillä ole vaikutusta koulutuksen hintaankaan.

Koulutusta voidaan antaa myös ryhmille. Tällöin järjestely edellyttää, että jokaisella osallistujalla pitää olla mahdollisuus koulutuksen aikana esittää kysymyksiä kouluttajalle. Vuorovaikutus tulee säilyttää koko koulutuksen ajan. Opetusta ei voida muuten luotettavalla tavalla toteuttaa.

On mahdollista, että verkkokoulutus poikkeusajan jälkeen jää joidenkin koulutusten osalta pysyväksikin koulutustavaksi. Kuitenkaan kaikkia koulutuksia ei voida ilman osittaista lähikoulutusta toteuttaa.

Heti kun se on mahdollista, palaamme kahden tai useamman päivän koulutuksissa aikaisempaan menettelyyn siinä laajuudessa mitä se edellyttää. Mutta on lähes varmaa, että voimme silloin hyödyntää tänä poikkeusaikana saatua verkkokoulutuskokemusta.

Toivomme kaikille hyvää kevättä ja tulevaa kesää!