SuoTu-tuotemerkki

SuoTu® on lyhenne sanoista suojelu ja turvallisuus. Se on tuote/tavaramerkki, jonka omistamme ja jonka ensisijainen tehtävä on palvella tilaajaa ja työnantajaa silloin kun he joutuvat varmistamaan kouluttajan tai tarkastajan pätevyyden.

Oy Bonum-Safety Ab omistaa SuoTu®, Nostonjohtajankortti-Lifting Manager card®, Työturvallisuuspassi – Occupational Safety pass® tuotemerkit.

Miksi tuotemerkki kortissa tai todistuksessa on tarpeellinen?

Silloin kun todistuksessa tai kortissa on SuoTu®:n tuotemerkki, tilaaja ja työnantaja voi varmistua siitä, että saa laadukkaan, lakien ja asetusten edellyttämän koulutuksen tai tarkastuksen. Esimerkiksi; jos nosturin tarkastuksen tekee henkilö jolla ei ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä, tarkastus on mitätön. Nosturi katsotaan silloin tarkastamattomaksi.

Sama koskee myös koulutuksia.  Silloin kun rakennuttaja, tai työnantaja joutuu nimeämään henkilön tehtävään jota työturvallisuuslaki-, tai -asetus edellyttää, on pätevöityminen ehdoton edellytys nimeämiselle. Esimerkkinä turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen (53/92/ETY – VNa 205/2009 2 L:n 5 §).

Palvelukseemme ja lisenssin saajaksi olemme hyväksyneet vain pitkäaikaisen kokemuksen omaavia alansa erikoisasiantuntijoita. Tämä on ollut ehdoton edellytys sille, että koulutuksemme ja tarkastuksemme on hyväksytty ja tunnustettu eri maiden ministeriöissä, liitoissa, yhdistyksissä ja yhteisöissä. SuoTu®:n hyväksymillä tarkastajilla STM:n hyväksymän laitoksen sertifikaatit niille laitteille ja välineille joissa sitä vaaditaan.

Näyttö saadusta koulutuksesta korostuu erityisesti silloin kun suorittajaksi tulee henkilö, joka on koulutettu maassa joka ei ole työnsuoritusmaa. Usein pätevyyden määrittelyssä käytetään määritelmää ”pätevä” tai ”riittävän pätevä” ilman tarkempia kriteerejä. Sen vuoksi voi koulutus ja kouluttajan pätevyys olla mitä tahansa.

Työnantajalle on tärkeää, että myös kouluttaja on todistetusti pätevä. Tämän vuoksi SuoTu®:n kortteja, tai todistuksia saa antaa vain SuoTu® n lisenssin saaneet kouluttaja yhteisöt.

Valitettavaa on, että tällaisia pätevyys- ja koulutuskortteja on saatavana ”torimyynnistä” edullisesti.

Väärennösten estäminen

Edellisen johdosta Oy Bonum-Safety Ab ilmoittaa 01.01.2017 alkaen nettisivuillaan www.suotu.fi  yhteystiedot kaikista SuoTu® kouluttaja yhteisöistä. Heidän velvoitteisiin kuuluu ylläpitää rekisteriä niistä henkilöistä jotka ovat suorittaneet koulutuksen hyväksytysti. Tämä rekisteri ei ole julkinen.

Koska julkista rekisteriä koulutuksen saaneista ei voida lain mukaan pitää, tulee Oy Bonum-Safety Ab:n nettisivuille tilaajille ja työnantajille tarkoitettu sivu nimellä ”kortin aitoustarkastus”, jossa on kaavake, jonka täytettyään ja lähetettyään voi jokainen tilaaja, tai työnantaja varmistaa onko henkilön esittämä kortti, tai muu todiste voimassa ja onko se aito ja SuoTu®:n antama.

Työnantaja usein jo tarjousta pyytäessään ilmoittavat urakoitsijoille työnsuorittajilta vaadittavat pätevyysvaatimukset. Samoin he ilmoittavat mitkä turvallisuuskoulutukset pitää olla suoritettu ennen työn aloittamista. Työnantaja tai tilaaja voi ilmoittaa nämä samalla kun vaatii tilaajavastuulain 678/2015 tai lähetetyn työntekijän VNa 447/2016  (96/71/EY) edellyttämät todistukset.