SuoTu®

SuoTu® on lyhenne sanoista suojelu ja turvallisuus. Se on tuotemerkki, ei yritys, jonka ensisijainen tarkoitus on palvella tilaajaa ja työnantajaa silloin kun he joutuvat varmistamaan kouluttajan tai tarkastajan pätevyyden.

EU ja ETA valtioissa ja niiden ulkopuolisissakin on lakeja-, asetuksia- ja säädöksiä, joissa vaativiin työtehtäviin pätevyys on määritelty sanoilla ”pätevä” tai ”riittävän pätevä”, mutta jätetty määrittelemättä miten kyseiset pätevyydet voidaan varmistaa. Tässä muodostuu vaikea tilanne työmaasta vastaavalle työnjohdolle, koska ensisijainen vastuu työmaasta ja sen turvallisuudesta on aina päätoteuttajalla tai päätoimijalla.

 SuoTu®:n ensisijainen tehtävä on avustaa työnantajaa ja tilaajaa suorittajan pätevyyden varmistamisessa. Jos työnsuorittajan todistuksessa tai koulutuskortissa on SuoTu®:n merkki, on se todiste siitä, että henkilö on antanut näytön pätevyydestä suorittaa kortissa tai todistuksessa mainittua työtä ja myös todiste siitä, että sen myöntäneellä yhteisöllä ja kouluttajalla on lakien, asetusten ja säädösten edellyttämä pätevyys. Pätevyysvaatimus koskee myös SuoTu®:n tarkastajia.

Milloin SuoTu®:n merkki on tarpeellinen?

 Esimerkiksi silloin kun rakennuttaja tai työnantaja joutuu nimeämään henkilön tehtävään, missä ”pätevyys” tai ”riittävä pätevyys” vaaditaan. Työturvallisuuslain ja -asetuksen perusteella näyttö pätevyydestä on silloin ehdoton. Tällainen on mm. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen (92/57/ETY – VNa 205/2009 2 L:n 5 §).  Esimerkiksi epäpätevyydestä; jos työnantaja tai  tilaaja erehtyy antamaan tarkastuksen suorittamisen, tai hyväksyy epäpätevän kouluttajan antaman koulutuksen, merkitsee se sitä, ettei kyseisiä suorituksia ole tehty lainkaan.

Näyttö pätevyydestä korostuu erityisesti silloin kun työntekijä tulee jostain muusta maasta missä työ tehdään. Tämän ja vaaditun tason vuoksi SuoTu®:n koulutuksia saa antaa vain SuoTu®:n lisenssin saaneet kouluttaja yhteisöt ja valtuutetut kouluttajat.

 Liikevaihto

 SuoTu®:n kouluttajia on monessa EU ja ETA valtiossa, mutta tarkastajia on pääasiassa vain suomessa. Koska kouluttaja ja tarkastaja yhtiöitä on maissa, missä ei julkaista yleisesti yhtiöiden liikevaihtoja, ei tarkkaa yhteistä liikevaihtoa ole tiedossa, mutta sen perusteella mitä tuotemerkin omistajana Oy Bonum-Safety Ab on voinut arvioida kouluttajien ja tarkastajien, sekä yhtiöiden kokonaisliikevaihtoon liittyvästä, arvio on n. 12-15 miljoonaa euroa.

Korttien tai todistusten väärennökset

 Julkista rekisteriä ei voida lain mukaan pitää. Oy Bonum-Safety Ab:n nettisivuilla on tilaajille ja työnantajille tarkoitettu sivu nimellä ”kortin aitoustarkastus. Sivulla on kaavake, joka täytetään ja lähetetään. Näin voi pääurakoitsija tai työnantaja varmistaa onko henkilön esittämä kortti tai todistus voimassa ja onko se aito. Jos se on aito, joutuu Oy Bonum-Safety Ab ennen vastaamista henkilösuojalain perusteella varmistamaan kortin tai todistuksen omistajalta, voimmeko tähän tiedusteluun vastata myöntävästi. Mikäli kortti tai todistus on väärennös, vastaus tulee välittömästi.