SuoTu-tuotemerkki

SuoTu® on lyhenne sanoista suojelu ja turvallisuus. Se on tuotemerkki, jonka ensisijainen tehtävä on palvella tilaajaa ja työnantajaa silloin kun he joutuvat varmistamaan kouluttajan tai tarkastajan pätevyyden.

Miksi SuoTu®:n tuotemerkki kortissa tai todistuksessa on tarpeellinen?

EU-n valtiossa on paljon lakeja ja säädöksiä, joissa vaativiin tehtäviin on määritelty pätevyys sanoilla ”pätevä” tai ”riittävän pätevä”. Se kuka on pätevä, tai riittävän pätevä on kuitenkin jätetty määrittelemättä.

Koska tällaista ohjetta ei ole, joutuu työnantaja ja yhteisellä työmaalla päätoteuttaja päättelemään sen itse. Joskus se joudutaan tekemään ”musta tuntuu” kokemuksella ja pätevyydellä. Tässä muodostuu lähes kestämätön tilanne, koska ensisijainen vastuu työsuojelusta on aina työnantajalla ja yhteisellä työmaalla pääurakoitsijalla.

SuoTu®:n tuotemerkki tulee tässä apuun. Me varmistamme pätevyydet. Jos tämä tuotemerkki on todistuksessa tai kortissa, voi tilaaja ja työnantaja olla varma siitä, että todistuksen tai kortin haltija on saanut lakien ja asetusten edellyttämän koulutuksen ja vaaditun pätevyyden. Esimerkki; jos nosturin tarkastuksen tekee henkilö, jolla ei ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä, tarkastus on mitätön. Nosturi katsotaan silloin tarkastamattomaksi (VNa 403/2008, 5 L ja liite 1)

Sama koskee myös koulutuksia. Silloin kun rakennuttaja, tai työnantaja joutuu nimeämään henkilön tehtävään, jota työturvallisuuslaki-, tai -asetus edellyttää, on pätevöityminen ehdoton edellytys nimeämiselle. Esimerkkinä turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen (92/57/ETY – VNa 205/2009 2 L:n 5 §).

SuoTu ®:n kouluttajat ja tarkastajat

Palvelukseemme ja lisenssin saajaksi olemme hyväksyneet vain pitkäaikaisen kokemuksen omaavia alansa erikoisasiantuntijoita. Tämä on ollut ehdoton edellytys sille, että koulutuksemme ja tarkastuksemme on hyväksytty ja tunnustettu eri maiden ministeriöissä, liitoissa, yhdistyksissä ja yhteisöissä. SuoTu®:n hyväksymillä tarkastajilla STM:n hyväksymän laitoksen sertifikaatit niille laitteille ja välineille, joissa sitä vaaditaan.

Näyttö saadusta koulutuksesta korostuu erityisesti silloin kun suorittajaksi tulee henkilö, joka on koulutettu jossain muussa maassa, mikä on työn suoritusmaa. Koska pätevyyden määrittelyssä käytetään määritelmää ”pätevä” tai ”riittävän pätevä” ilman tarkempia kriteerejä, saattaa koulutus ja kouluttajan pätevyys olla mitä tahansa.

Työnantajalle on tärkeää, että myös kouluttaja on todistetusti pätevä. Tämän vuoksi SuoTu®:n koulutuksia saa antaa vain SuoTu®:n lisenssin saaneet kouluttaja yhteisöt.

Korttien ja todistusten väärennökset

Koska julkista rekisteriä koulutuksen saaneista ei voida lain mukaan pitää, on Oy Bonum-Safety Ab:n nettisivuille tilaajille ja työnantajille tarkoitettu sivu nimellä ”kortin aitoustarkastus”, jossa on kaavake, jonka täytettyään ja lähetettyään voi pääurakoitsija tai työnantaja varmistaa onko henkilön esittämä kortti, tai muu todiste voimassa ja onko se aito ja SuoTu®:n antama. Oy Bonum-Safety Ab ennen vastaamista varmistaa, että lupa vastaamiseen on saatu henkilöltä itseltään, jonka koulutustietoja ja todistusten aitoutta tiedustellaan. Paras menettelytapa on, jos työnantaja jo tarjousta pyytäessään ilmoittaa urakoitsijoille, mitkä pätevyystodistukset työnsuorittajan tulee esittää ennen työn alkamista ja mitkä jo ennen työmaalle saapumista.