SuoTu®

SuoTu® on lyhenne sanoista suojelu ja turvallisuus. Se on tuotemerkki, ei yritys, jonka ensisijainen tarkoitus on palvella tilaajaa ja työnantajaa silloin kun he joutuvat varmistamaan kouluttajan tai tarkastajan pätevyyden.

Miksi SuoTu®:n merkki on tarpeellinen?

EU-maissa ja niiden ulkopuolisissakin valtioissa on lakeja-, asetuksia- ja säädöksiä, joissa vaativiin työtehtäviin suorittajan pätevyys on määritelty vain sanoilla ”pätevä” tai ”riittävän pätevä”, mutta jätetty ohjeistamatta, miten nämä pätevyydet voidaan varmistaa.

Koska tällaisia ohjeita ei ole, joutuu työnantaja ja yhteisellä työmaalla pääurakoitsija ratkaisemaan liian usein ”musta tuntuu” menettelyllä. Tässä muodostuu kestämätön tilanne työmaasta vastaavalle työnjohtajalle, koska ensisijainen vastuu yhteisellä työmaalla on pääurakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla, joka lain mukaan tulee aina olla luonnollinen henkilö.

SuoTu® tulee tässä asiassa apuun. Tuotemerkin omistaja ennen merkin käyttölupaa varmistaa, että sen saaneella yhtiöllä ovat kouluttajat ja tarkastajat antaneen näytön siitä, että heillä on lakien ja asetusten edellyttämät pätevyydet. Esimerkki; jos nosturin tarkastuksen tekee henkilö, jolla ei ole tehtävään vaadittavaa pätevyyttä, tarkastus on mitätön. Nosturi katsotaan silloin tarkastamattomaksi (VNa 403/2008, 5 L ja liite 1).

Sama vaatimus koskee kouluttajia. Silloin kun rakennuttaja, tai työnantaja joutuu nimeämään henkilön tehtävään, jota työturvallisuuslaki-, tai -asetus edellyttää, on pätevyys ehdoton edellytys nimeämiselle. Esimerkki; Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen (92/57/ETY – VNa 205/2009 2 L:n 5 §).

SuoTu ®:n kouluttajat ja tarkastajat

Lisenssin saajaksi olemme hyväksyneet vain pitkäaikaisen kokemuksen omaavia alansa erikoisasiantuntijoita. Tämä on ollut ehdoton edellytys sille, että koulutuksemme ja tarkastuksemme on hyväksytty ja tunnustettu eri maiden ministeriöissä, liitoissa, yhdistyksissä ja yhteisöissä. SuoTu®:n hyväksymillä tarkastajilla on STM:n hyväksymän laitoksen sertifikaatit niille laitteille ja välineille, joissa sitä vaaditaan.

Näyttö saadusta koulutuksesta korostuu erityisesti silloin kun suorittaja tulee muusta maasta missä työt suoritetaan. Työnantajalle on tärkeää, että kouluttajat ovat todistetusti päteviä. Tämän vuoksi SuoTu®:n koulutuksista todistuksia tai kortteja saa antaa vain SuoTu®:n lisenssin saaneet kouluttaja yhteisöt.

Korttien tai todistusten väärennökset

Julkista rekisteriä ei voida lain mukaan pitää. Oy Bonum-Safety Ab:n nettisivuilla on tilaajille ja työnantajille tarkoitettu sivu nimellä ”kortin aitoustarkastus”, jossa on kaavake, jonka täytettyään ja lähetettyään voi pääurakoitsija tai työnantaja varmistaa onko henkilön esittämä kortti, tai muu todiste voimassa ja onko se aito. Oy Bonum-Safety Ab ennen vastaamista joutuu kuitenkin aina varmistamaan, että lupa vastaamiseen on saatu henkilöltä itseltään, jonka koulutustietoja ja todistusten aitoutta tiedustellaan. Paras menettely varmistamiseen on, jos työnantaja jo tarjousta pyytäessään ilmoittaa urakoitsijoille, mitkä pätevyystodistukset työnsuorittajan tulee esittää ennen työn alkamista ja mitkä jo ennen työmaalle saapumista.