SuoTu®

SuoTu® on lyhenne sanoista suojelu ja turvallisuus. Se on tuotemerkki, jonka ensisijainen tarkoitus on palvella tilaajaa ja työnantajaa silloin kun he joutuvat varmistamaan kouluttajan tai tarkastajan pätevyyden.
EU ja ETA valtioissa ja niiden ulkopuolisissakin on lakeja-, asetuksia- ja säädöksiä, joissa vaativiin työtehtäviin pätevyys on määritelty sanoilla ”pätevä” tai ”riittävän pätevä”, mutta jätetty määrittelemättä miten kyseiset pätevyydet voidaan varmistaa. Tässä muodostuu vaikea tilanne työmaasta vastaavalle työnjohdolle, koska ensisijainen vastuu työmaasta ja sen turvallisuudesta on aina päätoteuttajalla tai päätoimijalla.

SuoTu®:n ensisijainen tehtävä on avustaa työnantajaa ja tilaajaa suorittajan pätevyyden varmistamisessa. Jos työnsuorittajan todistuksessa tai koulutuskortissa on SuoTu®:n merkki, on se todistus siitä, että henkilö on antanut näytön pätevyydestään suorittaa kortissa tai todistuksessa mainittua työtä ja että näytön vastaan ottaneella kouluttajalla on lakien, asetusten ja säädösten edellyttämä pätevyys.

Milloin SuoTu®:n merkki on tarpeellinen?

Esimerkiksi silloin kun työnantaja joutuu nimeämään henkilön tehtävään, missä vaaditaan näyttö ”pätevyydestä” tai ”riittävästä pätevyydestä”. Työturvallisuuslain ja -asetuksen perusteella näyttö pätevyydestä on silloin ehdoton. Tällainen on mm. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen (92/57/ETY – VNa 205/2009 2 L:n 5 §).  Esimerkki epäpätevyydestä; jos työnantaja tai  tilaaja erehtyy antamaan tarkastuksen suorittamisen, tai hyväksyy epäpätevän kouluttajan antaman koulutuksen.
Näyttö pätevyydestä korostuu erityisesti silloin, kun työntekijä tulee jostain muusta maasta missä työ tehdään.
Tämän ja vaaditun tason vuoksi SuoTu®:n koulutuksia saa antaa vain SuoTu®:n lisenssin saaneet kouluttaja yhteisöt ja valtuutetut kouluttajat.

Korttien tai todistusten väärennökset

Julkista rekisteriä ei saa pitää. Siksi Oy Bonum-Safety Ab:n nettisivuilla on tilaajille ja työnantajille tarkoitettu sivu nimellä ”kortin aitoustarkastus.” Sivulla on kaavake, joka täytetään ja lähetetään. Näin voi työnantaja varmistaa onko henkilön esittämä kortti tai todistus voimassa ja onko se aito. Oy Bonum-Safety Ab joutuu ennen vastaamista henkilösuojalain perusteella varmistamaan kortin tai todistuksen omistajalta, voimmeko tähän tiedusteluun vastata. Mikäli kortti tai todistus on väärennös, vastauksen saa välittömästi.