Säiliö- ja ahtaanpaikan työt

Säiliö- ja ahtaanpaikan työt

TTurvL 738/2002, 10. § ja 11. § kohta 1. sekä VNa 205/2008 ja VNa 403/2008 velvoittavat työnantajaa kouluttamaan työntekijät turvalliseen työn suorittamiseen. Tämä tulee huomioida erityisesti silloin kun työnsuorittaja tekee luvanvaraisia ja vaarallisia töitä. Näitä ovat myös säiliöissä ja ahtaissa paikoissa tehtävät työt

SuoTu®:n kouluttajayhteisöt järjestävät näitä koulutuksia. Tavoitteena on opastaa työnsuorittajat huomioimaan, sekä poistamaan vaaratekijät joita tässä työssä esiintyy. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa valokuvallisen SuoTu®:n myöntämän ”Säiliötyökortin”.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka joutuvat työskentelemään ja johtamaan töitä säiliöissä tai ahtaissa paikoissa, sekä varmistushenkilöille. Koulutuksen kesto 7 tuntia.

Ohjelma:

Työnsuorittajan ja työnjohdon työsuojelun yleiset vastuut ja velvoitteet
Suljetun tilan määrittely
– riskin hallinta
– työmaan- ja työkohteen erikoispiirteet
Tehtäviin nimeämiset
Selvitystyöt ennen työn aloittamista
Vaarallisten aineiden käsittely
– puhdistukset
– mittaukset
Työn vaaratekijät
Turvallisuussuunnittelu
– työvälineiden valinta
– turvallistaminen
– ilmanvaihto ja tuuletus
– henkilökohtainen suojautuminen
Sokeointisuunnitelmat
Luvat ja ilmoitukset
Muut alueella olevat työnsuorittajat
Pelastautumiset ja ensiavut

Jos tilaajalla haluaa koulutuksen yksin omalle yritykselle, pitopaikan ja ajan valitsee tilaaja kouluttajan kanssa yhdessä. Myös koulutuksen hinta sovitaan silloin erikseen.