Säiliö- ja ahtaanpaikan työt

Säiliö- ja ahtaanpaikan työt

Kaikki SuoTu®:n koulutukset tuottaa ja toteuttaa Patera Oy, joka on työ- ja telineturvallisuuden asiantuntija ja edelläkävijä Suomessa lähes 30 vuoden kokemuksella.

TTurvL 738/2002, 10. § ja 11. § kohta 1. sekä VNa 205/2008 ja VNa 403/2008 velvoittavat työnantajaa kouluttamaan työntekijät turvalliseen työn suorittamiseen. Tämä tulee huomioida erityisesti silloin kun työnsuorittaja tekee luvanvaraisia ja vaarallisia töitä. Näitä ovat myös säiliöissä ja ahtaissa paikoissa tehtävät työt

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka joutuvat työskentelemään ja johtamaan töitä säiliöissä tai ahtaissa paikoissa, sekä varmistushenkilöille.

Säiliöstä tai suljetusta tilasta pelastamisen koulutus sisältää aina sekä teoriaa että harjoitteina tapahtuvaa oppimista liittyen mm. työn suunnitteluun, riskikartoitusten ja pelastussuunnitelman läpikäyntiin, säiliössä ja sen ulkopuolella toimimiseen samoin kuin potilaan evakuointiin ja ensiavun antamiseen.

Koulutuksen toteutus ja tehtävät harjoitukset suunnitellaan aina jokaisen kohteen tarpeen mukaan.

Kohdetutustumisen pohjalta laaditaan riskikartoitus sekä harjoitus- ja pelastussuunnitelma koulutusta varten.

Pateran kouluttajat ovat pelastusalan ammattilaisia, joilla on aina ajantasainen tietämys ja laaja-alainen pelastusosaaminen.

Linkki koulutukseen ilmoittautumiseen