Telinetyökorttikoulutus

TELINEKORTTIKOULUTUS          

TTurvL 738/2002, 10. § ja 11. § kohta 1. sekä VNa 205/2009 ja VNa 403/2008 velvoittaa työnantajaa kouluttamaan ja perehdyttämään työntekijät turvalliseen työn suorittamiseen. Tämä on huomioitava erityisesti silloin kun työnsuorittajat tekevät luvanvaraista ja vaarallista työtä. Näitä töitä ovat myös telineeltä tehtävät työt.

SuoTu®:n kouluttajat järjestävät kyseisiä koulutuksia. Tavoitteena on opastaa telinetyöntekijät huomioimaan ja poistamaan vaaratekijät, joita tässä työssä esiintyy. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi valokuvallisen SuoTu®:n myöntämän ”Telinetyökortin”.

Se että työntekijä saa vaadittavan koulutuksen ja pätevyyden telinetyöhön, kuuluu ensisijaisesti aina työnantajalle. Valvonta siitä, että telinetöitä suorittavat pätevät telinetyöntekijät kuuluu yhteisellä työmaalla myös päätoteuttajalle.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen avaus
Lait ja asetukset
Vastuut ja velvoitteet (VNa 403/2008, VNa 205/2009, VNa 1095/2019 TTurvL 738/2008 ja RL 47§)

 • tarpeen määrittely

Telinemallit ja niiden valitseminen

 • elementtitelineet
 • muut telineet

Telineen rakentamisen alkuvalmistelu

 • telineosien tarkastaminen
 • kokoamis- ja rakentamisohjeiden tulkinta
 • käyttö-, ja rakennusohjeisiin tutustuminen
 • käyttösuunnitelmaan tutustuminen

Pystytyksen toteuttaminen

 • perustus ja tuenta
 • muun toiminnan huomioiminen telineen pystytysalueella
  • alueen turvallistaminen
 • telineen kokoaminen
 • henkilökohtaisten suojaimien käyttö

Telinetarkastus

 • käyttöönottotarkastus
  • telinekortti

Käytöstä poistamien ja purkaminen

 • purkamisen toteuttaminen

Turvallinen telinetyöskentely, työssä esiintyviä vaaroja

 • kulkeminen nousuissa
 • kulkeminen tasoilla
 • työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen tarkastelu
 • kuormituksen seuranta

Käytöstä poistamien ja purkaminen

 • purkamisen toteuttaminen 

Toinen koulutuspäivä, jos osallistujalla ei ole aikaisempaa telinetyökokemusta. 

Raksarin, eli taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutusosuus

Käytännön harjoittelua – suorittaa 1.koulutuspäivänä saatuja oppeja

 1. Raksarin tehtävä on sitoa taakka siten, ettei se pääse luistamaan eikä putoamaan taakkaa nostettaessa tai siirrettäessä.
 2. Raksarin tulee tuntea hyvin erilaiset nostoapuvälineet.
 3. Hänen on osattava suorittaa käyttö/päivittäistarkastus. Ilman kuormituskilpeä tai vikaantunutta nostoapuvälinettä ei saa ottaa käyttöön.
 4. Hän tarkastaa taakan pysyvyyden alkunoston jälkeen.
  • Alkunostolla tarkoitetaan nostoa, jolloin taakkaa nostetaan juuri sen verran, että sen alapuolinenkin osa voidaan tutkia ja tarkastaa.
 5. Raksari seuraa taakkaa ja valvoo omalta osaltaan, ettei taakan alla ole ketään.
  • Kun taakka on siirretty ja laskettu sovitulle paikalle, raksari valvoo, ettei nostoapuvälineitä irroteta taakasta ennen kuin on varmistettu ja että taakka pysyy varmasti paikallaan.
  • Raksari tarkastaa uudelleen nostoapuvälineet ennen varastointia, etteivät ne ole vikaantuneet noston aikana. Jos ovat, ne on poistettava käytöstä, etteivät joudu vikaantuneena käyttöön.
 6. Telineen kokoamisharjoittelua 2 h (ryhmätyö)
 7. Kokeet

Linkki ilmoittautumiseen

VERKKOKURSSI
Telinetyökortti koulutus