Telinetyökorttikoulutus

TELINEKORTTIKOULUTUS

Koulutuksen tavoitteena on opastaa telinetyöntekijä huomioimaan ja poistamaan vaaratekijät, joita telineen rakentamisessa ja telinetyössä esiintyy. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa SuoTu®:n myöntämän
”Telinetyökortin”. Valvonta siitä, että telinetöitä tekevät vain siihen pätevöityneet telinetyöntekijät, kuuluu työnantajalle ja yhteisellä työmaalla myös pääurakoitsijalle.

Osallistujalta vaaditaan
Osallistujan on oltava täysi-ikäinen, eikä hänellä voi olla sairauksia, jotka olisivat esteenä korkeanpaikan työskentelyssä, kuten huimausta, korkeanpaikan pelkoa, sokeita alueita näkökentässä jne.
Jos telineen korkeus on max. 10 m (Ruotsissa 9 m) on hänellä oltava vähintään vuoden kokemus telinetyöstä, ja jos telineen korkeus ylittyy edellä mainituista, on hänellä oltava telinetyökokemusta vähintään kaksi vuotta.
Huom!. Jos korttia käytetään Ruotsissa, ja työskennellään yli 9 metriä olevalla telineellä, todistus telinetyökokemuksesta lähetettävä kouluttajalle Ruotsin vaatimaa telinetyökorttia varten.

Koulutuksen kokonaiskesto, johon on arvioitu myös aika, jonka osallistuja joutuu käyttämään itse/etäopiskeluun.
Kurssi A. Yli 9 m Ruotsi 80 h. Materiaali itse/etäopiskeluun lähetetään osallistujalle suomen kielellä heti, kun koulutus on vahvistettu ja todistus osallistujan työkokemuksesta on kouluttajalla.
Kurssi B. Kaikki telineet ja Ruotsin max. 9 m. Kurssin voi suorittaa myös verkkokoulutuksena, jos osallistujalla on telinetyökokemusta vähintään 1 vuosi. Tästä työkokemuksesta ei tarvitse lähettää todistusta kouluttajalle.

Koulutuksen lähdeaineistot
Ruotsi: Bok: Säkra ställningar – en vägledning till föreskriftema AFS 2013:4 (H456)
Suomi ja muut maat: (EY Dir./57/93) FI-Vna 205/2009, FI-Vna 403/2008, FI-TTurvL FI-738/2008 ja RL 47§.
Yllä mainitut Vna:t ovat käytössä lähes kaikissa Euroopan maissa ja venäjällä.

Telinemallit ja niiden valitseminen
– tarpeen määrittely
– elementtitelineet
– muut telineet

Turvallinen telinetyöskentely
– työssä esiintyviä vaaroja
kulkeminen nousuissa
– kulkeminen tasoilla
– työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen tarkastelukuormituksen seuranta

Telineen rakentamisen alkuvalmistelu
– telineosien tarkastaminen
– rakentamisohjeisiin tutustuminen
– käyttösuunnitelmaan tutustuminen
– käyttö – ohjeisiin tutustuminen

Pystytyksen (rakentaminen) toteuttaminen
– perustuksen ja tuennan varmistaminen
– muun toiminnan huomioiminen telineen pystytysalueella
– alueen turvallistaminen
– telinekomponenttien kuntotarkastus
– telineen kokoaminen
– henkilökohtaisten suojaimien kuntotarkastus

Telineen tuenta
– ankkuroinnin kiinnitysohjeisiin tutustuminen ja ankkurointi

Sääsuojaus
– rakennesuunnitteluun tutustuminen
– rakennekomponenttien tarkastamien
– nostolaitteiden kunnon varmistaminen

Nosturit
– nosturin kuljettajan ohjeet nostotapahtumaan

Julkisivupeitot
– kiinnitysohjeisiin tutustuminen ja kiinnittäminen

Telinetarkastus
– käyttö, -päivittäinen tarkastus
– työn ohella seurattava rakenteiden kuntoa
– telinekortti, varmistettava telinetyölupa

Käytöstä poistamien ja purkamine
– purkamisen toteuttaminen

Koe
– monivalintakoe

Linkki lähikoulutukseen ilmoittautumiseen