HSE koulutus

HSE-VALVOJAN / ASIANTUNTIJAN KOULUTUS

Lähes kaikki rakennus- ja asennustöitä suorittavien yhtiöiden pääurakoitsijat vaativat, että aliurakoitsijoiden työryhmässä on vähintään yksi HSE-koulutuksen saanut henkilö. HSE-asiantuntijoiden määrästä päättää pääurakoitsija. Sitä muutetaan yleensä työmaan ja työntekijämäärän mukaisesti. Tehtävään nimetyltä edellytetään työn vaatimustasoa vastaava pätevyys.

Oy Bonum-Safety Ab kouluttaa kyseisiä HSE-asiantuntijoita. Koska vaatimustaso muuttuu työmaa- ja työnantaja kohtaisesti, koulutuskin voi muuttua sen mukaisesti. Ohjelman sisältö ja pituus muodostuu pääasiassa siitä, onko osallistujalla teknisen alan ammattikorkeakoulun tutkinto jo suoritettu ja siitä millainen kokemus hänellä on työelämästä. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että osallistuja saa koulutuksen ja pätevyyden tasolle, minkä hän on itselleen asettanut, tai jos vaatimus tulee työnantajalta, millaisen tason se on osallistujalle määritellyt.  Tasoa määriteltäessä voidaan käyttää SuoTu®:n pätevyystason ohjelmia, huomioiden työnantajan ja osallistujan haluamat muutokset.

Koulutus suoritetaan lähi- ja etäkoulutuksena. Lähikoulutuksen kesto vaihtelee yhdestä – viiteen päivään, riippuen millaista tasoa osallistuja on hakemassa. Myös etäkoulutuksella voidaan vaikuttaa lähikoulutuksen pituuteen ja määrään.

HSE-asiantuntijanvaatimustaso

Tavoitteet HSE-asiantuntijan/valvojan A1-vaatimustasosta

Hänen on kyettävä hoitamaan

  • turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä
  • nostonjohtajan tehtäviä
  • telinetarkastajan tehtäviä

Hänen on kyettävä toimimaan

  • varmistusmiehenä ja työnjohtajana säiliö- ja ahtaanpaikan työssä
  • työmaan teollisuuskemikaalien käsittelyn valvojana
  • työmaan pelastustoiminnan johtajan avustajana
  • luvanvaraisten töiden työmaavalvojana
  • ympäristön- ja siisteystoimen työmaavalvojana
  • työmaan perehdytystä antavana turvallisuuskouluttajana
  • työmaapäällikön avustajana

HSE-asiantuntijan tulee tuntea riittävän hyvin työmaan omat turvallisuusohjeet ja työnsuoritusmaan työturvallisuuskulttuuri