HSE koulutus

HSE-VALVOJAN / ASIANTUNTIJAN KOULUTUS

Lähes kaikki rakennuttajat ja tilaajat vaativat toimittajilta, jos työryhmässä on 10 henkilöä, (rakennuttaja, tai tilaaja määrittelee ryhmän henkilömäärän) että siinä on vähintään yksi HSE-koulutuksen saanut henkilö. Tehtävään nimetyltä henkilöltä edellytetään vaatimustason vaativuutta vastaava pätevyys.

Oy Bonum-Safety Ab kouluttaa kyseisiä HSE-valvojia. Koulutukseen voi hakeutua henkilö joka on toiminut työnjohtajana rakennusalalla, teollisuudessa, tai jossain vaativassa turvallisuusalan johtotehtävässä.

Ohjelma rakentuu pääasiassa kolmesta osa-alueesta, joita ovat työterveys, -turvallisuus ja ympäristö. Tarkempi ohjelma esitetään osallistujille sen jälkeen, kun osallistujien koulutus- ja työkokemukset ovat järjestäjän tiedossa. Tällä menettelyllä ohjelmaa voidaan kohdistaa tarkemmin sen eri osa-alueille. Koulutus tapahtuu etä- ja lähikoulutuksena. Jos osallistuja on jo suorittanut työsuojelun peruskurssin (40 h) ja hänellä on voimassa oleva tulityö-, hätäensiapu-, työturvallisuuspassi tai -kortti, katsotaan suoritukset hyväksytyiksi. Loppu osa koulutuksesta suoritetaan sen mukaisesti, kun osallistuja etenee tavoitteesta. Lähikoulutuksen kesto keskimäärin tällöin 3 – 5 lähikoulutuspäivää.

Olemme jakaneet koulutuksen viiteen eri tasoon, johtuen HSE-valvojan laaja-alaisesta tehtävä kuvasta, sekä tilaajan ja työmaan tarpeista.
HSE-nasiantuntijanvaatimustaso

A-1 tason HSE-valvojan/asiantuntijan vaatimustaso.
Hänen on kyettävä koulutuksen jälkeen toimimaan …
– turvallisuuskoordinaattorina
– nostonjohtajana
– työturvallisuuspäällikkönä
– varmistusmiehenä säiliö- ja ahtaanpaikan työssä.
– työmaan teollisuuskemikaalien käsittelyn valvojana
– tulityön valvojana
– työmaan pelastustoiminnan johtajana
– luvanvaraisten töiden valvojana
– ympäristön valvojana
– työmaan perehdytystä antavana turvallisuuskouluttajana
– työmaapäällikön varamiehenä
– louhintatyön työnjohtajana
– maansiirtotyön työnjohtajana

Hänen tulee tuntea myös riittävän hyvin …
– työnsuoritusmaan työturvallisuuslait ja -säädökset
– työnsuoritusmaan työturvallisuuskulttuuri