HSE koulutus

HSE-VALVOJAN KOULUTUS

Lähes kaikki rakennuttajat ja tilaajat vaativat toimittajilta, jos työryhmässä on 10 henkilöä, (rakennuttaja, tai tilaaja määrittelee ryhmän henkilömäärän) että siinä on vähintään yksi HSE-koulutuksen saanut henkilö. Tehtävään nimetyltä henkilöltä edellytetään vaatimustason vaativuutta vastaava pätevyys.

Oy Bonum-Safety Ab kouluttaa kyseisiä HSE-valvojia. Koulutukseen voi hakeutua henkilö joka on toiminut työnjohtajana rakennusalalla, teollisuudessa, tai jossain vaativassa turvallisuusalan johtotehtävässä.

Ohjelma rakentuu pääasiassa kolmesta osa-alueesta, joita ovat työterveys, -turvallisuus ja ympäristö. Tarkempi ohjelma esitetään osallistujille sen jälkeen, kun osallistujien koulutus- ja työkokemukset ovat järjestäjän tiedossa. Tällä menettelyllä ohjelmaa voidaan kohdistaa tarkemmin sen eri osa-alueille. Koulutus tapahtuu etä- ja lähikoulutuksena. Jos osallistuja on jo suorittanut työsuojelun peruskurssin (40 h) ja hänellä on voimassa oleva tulityö-, hätäensiapu-, työturvallisuuspassi tai -kortti, katsotaan suoritukset hyväksytyiksi. Loppu osa koulutuksesta suoritetaan kolmessa jaksossa (2 + 2 + 1 pv).

Työsuojelun peruskurssi (40 h), voidaan jakaa kahteen jaksoon 2 + 3 pv
Muut vihreällä merkityt kurssit ovat päivän mittaisia kursseja.
Etäkoulutuksen arvioitu kesto 4-5 päivää.

HSEportaat

 

 

Kouluttajina toimii alansa erikoisasiantuntijat ja he ovat SuoTu®:n hyväksymiä kouluttajia.

Hyväksytyn näytön ja kokeen suorittanut saa SuoTu®:n ja Oy Bonum-Safety Ab:n myöntämän pätevyystodistuksen osoitukseksi siitä, että on antanut näytön kyvyistä ja taidoista toimia HSE:n valvojan tehtävissä.

Koulutuksen hinta, jos aikaisempia (yllä vihreällä merkittyjä) suorituksia ei vielä ole on 4780,00 € + 24 % alv.

Jos kaikki yllä vihreällä merkityt suoritukset ovat voimassa, koulutuksen hinta on 3590,00 € + 24 % alv.

Hyvitykset suoritetuista koulutuksista huomioidaan seuraavasti: Työsuojelun peruskurssi = 950,00 €, työturvallisuuspassi-tai kortti, tulityökortti ja hätäensiapu 80,00 € / suoritus.

Hintaan sisältyy etä- ja lähikoulutusmateriaali osallistujan omalle tietokoneelle.

Majoitukset ja ruokailut eivät sisälly hintaan.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumiset sähköpostiin os. info@suotu.fi tai puhelimitse +358 400 882 972

Lisätiedot ja ilmoittautuminen