HSE koulutus

HSE-VALVOJAN / ASIANTUNTIJAN KOULUTUS

Lähes kaikki rakennus- ja asennusyhtiöt, pääurakoijat vaativat aliurakoijilta, jos työryhmässä on 10 henkilöä, (rakennuttaja, tai tilaaja määrittelee ryhmän henkilömäärän) että siinä on vähintään yksi HSE-koulutuksen saanut henkilö. Tehtävään nimetyltä henkilöltä edellytetään vaatimustasoa vastaava pätevyys.

Oy Bonum-Safety Ab kouluttaa HSE-valvojia. Koulutukseen voi hakeutua henkilö, joka on toiminut johtotehtävissä rakennusalalla, teollisuudessa, tai vaativassa turvallisuusalan johtotehtävässä.

Ohjelma rakentuu pääasiassa kolmesta osa-alueesta, joita ovat työterveys, -turvallisuus ja ympäristö. Tarkempi ohjelma esitetään osallistujille sen jälkeen, kun osallistujan koulutukset- ja työkokemukset ovat kouluttajan ja koulutuksen tilaajan tiedossa. Tällä menettelyllä ohjelmaa voidaan kohdistaa tarkemmin eri osa-alueille. Koulutus tapahtuu etä- ja lähikoulutuksena. Jos osallistuja on suorittanut työsuojelun peruskurssin ja hänellä on voimassa oleva tulityö-, hätäensiapu-, työturvallisuuspassi tai -kortti, katsotaan nämä suoritukset hyväksytyiksi. Loppu osa koulutuksesta suoritetaan sen mukaisesti, miten osallistuja etenee tavoitteessa. Lähikoulutuksen kesto keskimäärin on 2 – 3 koulupäivää.

Olemme jakaneet koulutuksen viiteen eri tasoon, johtuen HSE-valvojan/asiantuntijan laaja-alaisesta tehtävä kuvasta, sekä tilaajan ja työmaan tarpeista. Vaadittavan tason määrittelee aina tilaaja. A1-tasoa suositellaan HSE-asiantuntijalle, joka toimii työmaalla ylinpänä HSE-valvoja/asiantuntija.

HSE-asiantuntijanvaatimustaso

A-1 tason HSE-valvojan/asiantuntijan vaatimustasosta
Hänen on kyettävä koulutuksen jälkeen toimimaan…
– turvallisuuskoordinaattorina
– nostonjohtajana
– työturvallisuuspäällikkönä
– varmistusmiehenä säiliö- ja ahtaanpaikan työssä
– työmaan teollisuuskemikaalien käsittelyn valvojana
– tulityön valvojana
– työmaan pelastustoiminnan johtajana
– luvanvaraisten töiden valvojana
– ympäristön valvojana
– työmaan perehdytystä antavana turvallisuuskouluttajana
– työmaapäällikön varamiehenä
– louhintatyön työnjohtajana
– maansiirtotyön työnjohtajana

Hänen tulee tuntea myös riittävän hyvin …
– työnsuoritusmaan työturvallisuuslait ja -säädökset, soveltavin osin
– työnsuoritusmaan työturvallisuuskulttuuri