HSE koulutus

HSE-VALVOJAN / ASIANTUNTIJAN KOULUTUS

Lähes kaikki rakennus- ja asennustöitä suorittavien yhtiöiden pääurakoitsijat vaativat aliurakoitsijoiltaan, että työryhmässä on vähintään yksi HSE-koulutuksen saanut henkilö. HSE-valvojan/asiantuntijan määrästä päättää pääurakoitsija. Se muuttuu yleensä työmaan ja työntekijämäärän mukaisesti. Tehtävään nimetyltä henkilöltä edellytetään työn vaatimustasoa vastaava pätevyys.

Oy Bonum-Safety Ab kouluttaa HSE-asiantuntijoita. Koska vaatimustaso vaihtuu työmaan vaatimustason mukaisesti, myös koulutuskin voidaan suorittaa eri tasoisena. SuoTu®:lla on ohjelmassa viisi eri tasoa, mutta niitä voidaan myös muuttaa tarpeiden mukaisesti, jonka vuoksi todistuksetkin muuttuvat suorituksen ja annetun näytön mukaisesti.

Silloin kun osallistujalla on suoritettu ammattikorkeakoulun tutkinto ja millainen kokemus hänellä on työelämästä, vaikuttaa ne siihen millaiseksi SuoTu®:n koulutus ohjelmaa hänelle suunnitellaan. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että pääurakoitsija voi määritellä SuoTu®:n tasomäärittelyn mukaan, millaisia HSE-valvojia tai HSE-asiantuntijoita he työmaalleen ovat valitsemassa.

Ohjelma rakentuu pääasiassa kolmesta osa-alueesta, joita ovat työterveys, -turvallisuus ja ympäristö. Koulutuksen tapahtuu lähi- ja etäkoulutuksena. Lähikoulutuksen kesto vaihtelee yhdestä – viiteen päivään, riippuen siitä millaista tasoa osallistuja on hakemassa. Myös etäkoulutuksella voidaan vaikuttaa koulutuksen lähikoulutusmäärään.

HSE-asiantuntijanvaatimustaso

A-1 tason HSE-valvojan/asiantuntijan vaatimustasosta (maksimi koulutus)

Hänen on kyettävä hoitamaan

 • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • nostonjohtajan tehtävät
 • telinetarkastajan tehtävät

Hänen on pystyttävä toimimaan

 • varmistusmiehenä ja työnjohtajana säiliö- ja ahtaanpaikan työssä
 • työmaan teollisuuskemikaalien käsittelyn valvojana
 • työmaan pelastustoiminnan johtajan varahenkilönä
 • luvanvaraisten töiden valvojana
 • ympäristön- ja siisteystoimen valvojana
 • työmaan perehdytystä antavana turvallisuuskouluttajana
 • työmaapäällikön varamiehenä

Lisäkoulutuksen jälkeen

 • louhintatyön työnjohtajana
 • maansiirtotyön työnjohtajana

Hänen tulee tuntea riittävän hyvin työnsuoritusmaan työturvallisuuslait ja -säädökset ja työnsuoritusmaan työturvallisuuskulttuuri