Ajokorttikoulutus

HENKILÖNOSTIMEN JA TRUKIN AJOLUVAT JA KORTIT

Henkilönostimen ja trukin kuljettajalla tulee olla työnantajan myöntämä kirjallinen ajolupa/kortti ja myös siltanosturin ja kuormausnosturin kuljettajalla, jos hän suorittaa nosturilla henkilönostoja, samoin kuin max.5 t, ajoneuvonosturin kuljettajalla.

VNa 403/2008 14 § kohta 3. Ennen luvan myöntämistä on työnantajan varmistuttava siitä, että kuljettajalla on riittävät tiedot, kyvyt ja taidot kyseisen koneen kuljettamiseen. On ensiarvoisen tärkeää, että teknisen ajotaidon lisäksi työnantaja varmistaa asiatuntija kouluttajan toimesta sen, että kuljettajalla on vaadittava tietämys myös laista, asetuksista ja säädöksistä, joita kuljettajan tulee tuntea. Laki on hyvin yhteneväinen kaikissa EU/ETA -maissa.

Luvalla ei ole määrämuotoa. Se on yleensä korttimallinen. Kortin kääntöpuolella oltava työnantajan nimi. Työnantajalla oltava rekisteri, joka voidaan esittää viranomaisille ja vakuutusyhtiölle mahdollisen vahingon sattuessa, josta luettavissa luvan antajan nimi ja jossa hän allekirjoituksellaan vahvistaa, että henkilö, jolle hän on ajoluvan/kortin on antanut, täyttää lakien-, asetusten ja säädösten vaatimukset.

Ajolupa on työnantajakohtainen. Jos kuljettaja vaihtaa työnantajaa, on ajolupa/kortti luovutettava takaisintyönantajalle takaisin. Jos kuljettaja suorittanut SuoTu®:n kuljettajan teoriakoulutuksen, voi hän ilmoittaa siitä uudelle työnantajalle. Silloin uuden työnantajan ei tarvitse lähettää henkilöä uudelleen yllä mainittuun koulutukseen. Hän voi tilata kortin oman yhtiönsä nimellä kouluttajalta.

Koulutus:

  1. Työnantajan oma kokenut kuljettaja opastaa kuljettajaa. Kun opastettavalla on opastajan ja työnantajan mielestä riittävän hyvä ajotaito ja kyky kuljettaa konetta, työnantaja ilmoittaa opastettavan yllä mainittuun koulutukseen.
  2. SuoTu®:n kouluttaja jatkaa opastamista ja ohjausta lakien ja asetusten osalta ja pitää kokeen. Jos koe osoittaa, että osallistujalla on vaaditut tiedot ja taidot hallinnassa. Kouluttaja antaa osallistujan ajokortin työnantajalle, joka luovuttaa sen sitten kuljettajalle. Luovuttaja voi allekirjoituksellaan vahvistaa osaamisen, koska hyväksytyn kokeen jälkeen sitä suosittelee SuoTu®:n asiantuntija kouluttaja.

Liitteessä ajoharjoittelukaavake.

On huomioitava, että kuormaus- ja siltanosturin kuljettajalle on annettava opetusta ja ohjausta nosturin kuljettamiseen, joten on luontevaa, että työnantaja huomioi ajolupia myöntäessään myös tämän vaatimuksen. Yli 25 tm kuormausnostureiden kuljettajalle, jos nosturia käytetään pääasiassa kuormaamiseen ja lastaamiseen, riittää työnantajanmyöntämä kirjallinen ajolupa. Muussa tapauksessa vaaditaan sama tutkinto kuin ajoneuvonosturin kuljettajalta.