Ajokorttikoulutus

Kuljettajan pätevyys

Omalla käyttövoimallaan liikkuvaa työvälinettä saa kuljettaa ainoastaan työntekijä, joka on asianmukaisella tavalla opastettu työvälineen turvalliseen kuljettamiseen tai jolla on asianomaisen työvälineen ajo-oikeus sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään

VNa 403/2008 (VNa 1101/2010)

Henkilönostimen ja trukin kuljettajalla tulee olla työnantajan myöntämäkirjallinen ajolupa/kortti ja myös siltanosturin ja kuormausnosturin kuljettajalla jos hän suorittaa nosturilla henkilönostoja,

samoin kuin 5 t, tai sen alle ajoneuvonosturin kuljettajalla.

Ennen luvan myöntämistä on työnantajan varmistuttava siitä, että kuljettajalla on riittävät kyvyt, tiedot ja taidot kyseisen koneen kuljettamiseen. On ensiarvoisen tärkeää, että teknisen ajotaidon lisäksi työnantaja varmistaa asiatuntijakouluttajan toimesta sen, että kuljettajalla on vaadittava tietämys myös laista ja asetuksista, joita hän tehtävässään tarvitsee. (TtL 738/2002, 10, 14 §)

On huomioitava, että kuormaus- ja siltanosturin kuljettajalle on annettava TtL:n 738/2002 14 § mukaan opetusta ja ohjausta nosturin kuljettamiseen, joten on luontevaa, että työnantaja huomioi ajolupia myöntäessään myös tämän vaatimuksen.

Yli 25 tm kuormausnostureiden kuljettajalle, jos nosturia käytetään pääasiassa kuormaamiseen ja lastaamiseenriittää työnantajanmyöntämä kirjallinen ajolupa. Muussa tapauksessa vaaditaan sama tutkinto kuin ajoneuvonosturin kuljettajalta.