Telinetarkastajan koulutus

RAKENNUSTELINETARKASTAJAN KOULUTUS

Perusedellytys
Hänen tulee olla täysi-ikäinen,
Hänellä ei saa olla korkeanpaikan kammoa,
Hänellä tulee olla pitempiaikainen kokemus telinetyöstä, joista vähintään yksi vuosi telineen kokoamista ja purkamista.
Koulutuksen tavoite
Tarkastajakoulutuksen suorittaneen tulee antaa kouluttajan valvomassa kokeessa näyttö siitä, että osaa lukea ja tulkita telineen käyttöohjeet, käyttö-, ja rakennesuunnitelmat, ja osaa verrata niitä telineeseen ja osaa koulutuksen jälkeen suorittaa lakien, asetusten ja säädösten mukaiset rakennustelineiden käyttöönotto- ja työmaatarkastukset siinä laajuudessa mitä lait-, asetukset-, ja säädökset edellyttävät.

Koulutusohjelma
Lähdeaineisto pääpiirteittäin; VNa 403/2008, VNa 205/2009, VNa 1095/2019, TTurvL 738/2008 ja RL 47§. Valmistajien käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeita

Vastuut ja velvoitteet.

 • tarpeen määrittely
 • vastuuhenkilöiden nimeäminen
 • työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen
 • johtamisvastuun määrittely

Telinemallit ja niiden valitseminen

 • julkisivutelineet
 • siirrettävät telineet
 • muut telinemallit

Telineen rakentamisen alkuvalmistelu

 • telineosien tarkastaminen
 • kokoamis- ja rakentamisohjeiden tulkinta
 • käyttö-, ja rakennusohjeisiin tutustuminen
 • käyttösuunnitelmaan tutustumine

Pystytyksen toteuttaminen

 • mahdollisten pystytyslupien hakeminen
 • perustus ja tuenta
 • muun toiminnan huomioiminen telineen pystytysalueella
 • alueen turvallistaminen
 • telineen kokoaminen
 • henkilökohtaisten suojaimien käyttö

Telinetarkastus

 • ohjeita telinetarkastamisessa käytettävistä laitteista ja työkaluista
 • ohjeita kaavakkeiden täyttö
 • käyttöönottotarkastus
 • telinekorttimerkinnät ym. kilvet

Käytöstä poistamien ja purkaminen

 • purkamisen toteuttaminen
 • varastoiminen

Turvallinen telinetyöskentely, työssä esiintyviä vaaroja

 • kulkeminen nousuissa
 • kulkeminen tasoilla
 • työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen tarkastelu
 • kuormituksen seuranta

Koe

Lähikoulutus: Linkki ilmoittautumiseen