Telinetarkastajan koulutus

RAKENNUSTELINETARKASTAJAN KOULUTUS

Kaikki rakennusteline- ja telineturvallisuuskoulutukset toteuttaa Patera Oy, joka on telineturvallisuuden ammattilainen ja edelläkävijä Suomessa lähes 30 vuoden kokemuksella.

Telinetarkastajan koulutus on osa Pateran kehittämää, 4-tasoista telinetyöturvallisuuden koulutusohjelmaa.

Perusedellytys
Hänen tulee olla täysi-ikäinen,
Hänellä ei saa olla korkeanpaikan kammoa,
Hänellä tulee olla pitempiaikainen kokemus telinetyöstä.
Koulutuksen tavoite
Tarkastajakoulutuksen suorittaneen tulee antaa kouluttajan valvomassa kokeessa näyttö siitä, että osaa lukea ja tulkita telineen käyttöohjeet, käyttö-, ja rakennesuunnitelmat, ja osaa verrata niitä telineeseen ja osaa koulutuksen jälkeen suorittaa lakien, asetusten ja säädösten mukaiset rakennustelineiden käyttöönotto- ja työmaatarkastukset siinä laajuudessa mitä lait-, asetukset-, ja säädökset edellyttävät.

Koulutusohjelma
Lähdeaineisto pääpiirteittäin; VNa 403/2008, VNa 205/2009, VNa 1095/2019, TTurvL 738/2002 ja RL 47§. Valmistajien käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeita

Telinelainsäädännön läpikäynti

Telineiden turvallisuuden varmistaminen voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti

Riskianalyysit

Rakennesuunnitelmien tarkastaminen

Ongelmatapauksissa konsultointi

Tilaajan edustaminen

Käytännön näyttöjä

  • Telineiden tarkastaminen käytännössä
  • Rakennesuunnitelman tarkastaminen

Loppukokeet

Loppukeskustelu/läpikäynti/kertaus

 

Telinetarkastajan koulutus on kaksipäiväinen sisältäen teoreettista, lainsäädännön läpikäyntiä sekä käytännön harjoittelua. Huomioithan, että käytännön harjoittelun toteuttamisesta johtuen koulutus järjestetään veloittaen minimissään 6 henkilöstä.

Lähikoulutus: Linkki ilmoittautumiseen