Telinetarkastajan koulutus

TELINETARKASTAJAN KOULUTUS

Perusedellytys
Henkilöllä tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus telinetyöstä, joista yksi vuosi telineen kokoamista ja purkamista. Hänen on osattava lukea ja tulkita telineen käyttöohjeet, käyttö-, ja rakennesuunnitelmat, jotta voi verrata niitä rakennettuun telineeseen.

Koulutus
Tarkastajakoulutuksen suorittaneen tulee antaa kouluttajan valvomassa kokeessa näytön siitä, että hän osaa suorittaa lakien, asetusten ja säädösten mukaiset rakennustelineiden käyttöönotto- ja työmaatarkastukset. Näytössä tulee ilmetä, että hän …

Koulutuksen sisältö

Lait ja asetukset

Vastuut ja velvoitteet (VNa 403/2008, VNa 205/2009, VNa 1095/2019 TTurvL 738/2008 ja RL 47§).
-tarpeen määrittely
-työturvallisuusnäkökohtien huomioiminen
Telinemallit ja niiden valitseminen
-elementtitelinemallien käyttöominaisuuksien vertaileminen
-elementtitelineet
-muut telineet
Telineen rakentamisen alkuvalmistelu
-telineosien tarkastaminen
-kokoamis- ja rakentamisohjeiden tulkinta
-käyttö-, ja rakennusohjeisiin tutustuminen
-käyttösuunnitelmaan tutustuminen
Pystytyksen toteuttaminen
-perustus ja tuenta
-muun toiminnan huomioiminen telineen pystytysalueella
-alueen turvallistaminen
-telineen kokoaminen
-henkilökohtaisten suojaimien käyttö
Telinetarkastus
-ohjeita telinetarkastamisessa käytettävistä laitteista ja työkaluista
-ohjeita henkilökohtaisista suojaimista
-käyttöönottotarkastus
-telinekortti
Käytöstä poistamien ja purkaminen
-purkamisen toteuttaminen
-elementtien varastoiminen
Turvallinen telinetyöskentely, työssä esiintyviä vaaroja
-kulkeminen nousuissa
-kulkeminen tasoilla
-työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen tarkastelu
-kuormituksen seuranta
Käytöstä poistamien ja purkaminen
-purkamisen toteuttaminen
Koe

Lähikoulutus: Linkki ilmoittautumiseen