HSE-KOULUTUSOHJELMA

Hse-valvojan koulutus voidaan toteuttaa yhden päivän mittaisena peruskoulutuksena tai kahden päivän mittaisena koulutuksena, jolloin toisena päivänä käsitellään erikseen valittuja turvallisuuden eri osa-alueita.

HSE-VALVOJAN KOULUTUS

1.Koulutuspäivä (peruskoulutus)

 • Turvallisuuslainsäädäntö ja muut turvallisuusvaatimukset
 • Rakennus- ja asennushankkeiden osapuolten yleiset velvollisuudet
 • Turvallisuusvastuut ja -tehtävät rakennus- ja asennustöissä (Rakennuttaja, suunnittelija, päätoteuttaja, urakoitsijoiden esimiehet, työntekijän velvollisuudet)
 • Turvallisuuskoordinaattorin rooli, vastuut ja tehtävät
 • Rakennus- ja asennustöihin liittyvien uhkien ja vaaratekijätekijöiden kartoitus ja analysointi, riskienhallinta- ja turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
 • Rakennus- ja asennustöiden turvallisuuskokonaisuus
 • Turvallisuussuunnitelmat, -ohjeet ja muut asiakirjat
 • Turvallisuusmittarit, turvallisuustarkastukset ja muu -valvonta
 • Perehdytys, koulutus ja viestintä
 • Toiminta vaara- ja vahinkotilanteissa
 • Läheltä piti-, vaara- ja vahinkotilanteiden ilmoitusmenettely
 • Vaadittavat luvat, todistukset ja kortit
 • Rakennus- ja asennustyömaa-alueen turvallisuus
 • Pelastus- ja ensiapuvalmius
 • Työterveyshuolto
 • Jätteidenkäsittely ja muu ympäristönsuojelu
 • Muut huomioitavat turvallisuusnäkökohdat rakennus- ja asennusprojekteissa

 

2.koulutuspäivä (Teemakoulutus)

Koulutuksen tilaaja/osallistuja valikoi maksimissaan 2-3 teemaa/koulutuspäivä

Teemat:

 • Nostotöiden turvallisuus
 • Putoamisvaarallisten töiden turvallisuus
 • Säiliö- ja suljetun paikan töiden turvallisuus
 • Telineturvallisuus
 • Kone- ja laiteturvallisuus
 • Turvallisuuskoordinaattorikoulutus
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Tilaajan määrittelemä muu turvallisuuden osa-alue

 

Ilmoittaudu koulutukseen: Linkki ilmoittautumiseen

Avoimet koulutukset
Katso tästä ajankohtaiset, kaikille avoimet HSE-valvojan peruskoulutuspäivät ja tarkempi koulutussisältö sekä ilmoittaudu mukaan!

Avoimet koulutukset