HSE-KOULUTUSOHJELMA

HSE-ASIANTUNTIJAN JA VALVOJAN KOULUTUSOHJELMA (Taitotaso esim. A2)

1.Koulutuspäivä

Työturvallisuus-, johtaminen ja valvonta
Vastuut ja velvoitteet
Työsuojelun vastuuosapuolet (vastuukaari yhteisellä työmaalla)
Työnantajalla ja työnsuorittajalla
Työturvallisuuden rikkomisesta aiheutuvat sanktiot
Työmaan turvallisuusvalvonnan ”sakkaamisen” ehkäiseminen

Korkeanpaikan työt – telinetarkastajan tehtävät ja hallintamenetelmät
– Riskienarviointi ja – hallinta
Määräävät lait, asetukset ja suositeltavat standardit
Telinetyöt
o Telineiltä vaadittavat suunnitelmat ja tarkastukset
o Telinetarkastuksessa rakenteisiin kohdistuvat tarkastukset
Nostimista ja nostotyökoreista tehtävät työt

Nostotyön hallinta ja tarkastus menetelmät
Nostotyön valvojan tehtävät, ohjeistaminen ja valvonta
Nostotyöhön osallistuvien nimeäminen
Nostureiden ja nostolaitteiden valinta
Laitetarkastusten todentaminen ja tarkastuspöytäkirja merkintöjen tulkitseminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
Turvallisuuskoordinaattorin nimeämiseen liittyvät asiat
Päätoteuttajan tehtävien valvonta
Turvallisuusasiakirjaan liittyvä valvonta
Työmaan perehdyttämismenetelmät
Työmaan kenttävalvonta

2.koulutuspäivä

Harjoitustyöt (ryhmät)
       Vaikeiden ja vaarallisten nostojen suunnittelu
       Turvallisuussääntöjen laatiminen
       Työmaan perehdyttämismenetelmät
       Telinetarkastajan tarkastusharjoittelu (valokuvat)
       Työmaan turvallisuustarkastusmenettely
Koe/näyttö

kts. linkki – taitotasot