Tarkastaja

TELINETARKASTAJAN, JA -SUUNNITTELIJAN KOULUTUS.

 

Koulutus on suunnattu henkilöille jotka suunnittelevat, asentavat ja suorittavat tarkastuksia rakennustelineille. Vaatimuksena osallistumiselle on rakennusmestarin (rakennusteknikon) tutkinto ja aikaisempaa kokemusta rakennustelinetöistä.

Tavoitteena on opastaa osallistujaa havaitsemaan telineillä esiintyvät riskit ja vaaratekijät, sekä lakien- ja asetusten asettamat vaatimukset jotka suunnittelussa ja tarkastuksessa on huomioitava.

Lakien ja asetusten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Valvonnan toteuttaminen kuuluu ensisijaisesti työnantajalle ja yhteisellä työmaalla päätoteuttajalle. (Opetus ja ohjeet soveltavin osin: TTuvL 738/2002, 1 L:n 8 ja 14 §, VNa 403/2008, 4 L:n 26-31 §, VNa 205/2008 ja SFS-EN/ISO/IEC 17024:stä).

 

Ensimmäisen päivän ohjelma                               

Klo 08.00 Koulutuksen avaus
Klo 08.15 Yleiset vaatimukset (VNa:t 205/2009 ja 403/2008)
– vastuut ja velvoitteet rakennuttajalla
– vastuut ja velvoitteet telinesuunnittelijalla ja tarkastajalla
– vastuut ja velvoitteet telineen käyttäjillä

Telineiden tarvevaatimukset ja valinta

Elementtitelineiden perustukset ja tuenta

Klo 12.00 Telineiden pystyttäminen
– kulkeminen nousuissa
– kulkeminen tasoilla
– työn suorittaminen ja työnsuorittajan päivittäinen telinetarkastus
– työn suorittaminen ja työnsuorittajan päivittäinen telinetarkastus

Käyttöohjeiden laatiminen – turvallinen telinetyöskentely
– kulkeminen nousuissa
– kulkeminen tasoilla
– työn suorittaminen ja työnsuorittajan päivittäinen telinetarkastus
– kuormituksen seuranta

Telineiden käytöstä poistamien ja purkaminen
– purkamisohjeiden lukeminen- ja käyttöön soveltaminen

Klo 16.00 Päivän yhteenveto ja vapaa keskustelu aiheista

Koulutuksen toisen päivän ohjelma käsittää suunnittelua ja tarkastusten harjoittelua, sekä teoriakokeen

 

Klo 08.00 Telinesuunnitelman harjoitustyön antaminen
Klo 08.30 Harjoitustyö, Telinetyösuunnitelman laatiminen
– lakien ja asetusten soveltaminen ja lujuuslaskemat
– kirjallinen laatiminen

Klo 13.00 Telinetarkastusharjoittelua
– virheiden kirjaaminen, käyttöohjeiden todenperäisyysarviointi, telinekortin käyttö jne.

Klo 14:45 Telinesuunnittelun purkaminen ja tarkastusharjoittelussa huomioitujen
vikojen ja virheiden turvallisuusarviointi.

Klo 15:30 Koe

Klo 16.00 Koulutuksen päättäminen

Hyväksytyn koulutuksen ja kokeen jälkeen saa osallistuja SuoTu® n Telinetarkastajan ja -suunnittelijan todistuksen ja kortin.