Tarkastaja

TELINETARKASTAJAN KOULUTUS

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka suorittavat tarkastuksia rakennustelineille.
Jos telineen korkeus ylittää 10 metriä on rakennesuunnitelman laatijalla oltava vähintään teknillisen alan ammattikorkeakoulututkinto, sitä vastaava aiempi tutkinto tai teknikkotason tutkinto ja perehtyneisyys telinerakenteisiin.

Jos telineen korkeus ei ylitä 10 metriä ja on ankkuroimaton, telinetarkastajan vaatimustaso on riittävä, jos tarkastajalla on jatkuva kestoinen n. 2 vuoden kokemus telinetyöskentelyssä ja niiden rakentamisessa.

Koulutuksen tavoite on opastaa osallistujaa havaitsemaan telinetyössä esiintyvät riskit ja vaaratekijät, sekä lakien- ja asetusten asettamat vaatimukset, jotka tarkastuksissa on huomioitava.
Lakien ja asetusten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset. Valvonnan toteuttaminen kuuluu ensisijaisesti työnantajalle ja yhteisellä työmaalla päätoteuttajalle. Opetus ja ohjeet soveltavin osin: TTuvL 738/2002, 1 L:n 8 ja 14 §, VNa 403/2008, 4 L:n 26-31 §, VNa 205/2009 (92/57/ETY)

Ensimmäisen päivän ohjelma
klo 08.00 Koulutuksen avaus
klo 08.15 Työturvallisuuslainsäädäntö soveltavin osin
– työturvallisuus rikkomus ja -rikos
– riskit ja niiden poistaminen
– rakennuttajan vastuut ja velvoitteet
– telinetarkastajan vastuut ja velvoitteet
– telinetyöntekijän vastuut ja velvoitteet

Telineiden tarvevaatimukset ja valinta
Telineiden pystytys ohjaus (teoria)
– teline-elementtien ja osien valinta
– tilaajan vaatimus
– tasot, kaiteet, nousut jne.
– kuormittaminen
– asetusten tulkinta
– kokoamis- ja rakentamisohjeet
Käyttöohjeet
– työt telineellä
– kulkeminen nousuissa
– kulkeminen tasoilla
Telineiden käytöstä poistamien ja purkaminen
Päivän yhteenveto ja vapaa keskustelu aiheista

Koulutuksen toisen päivän
Ohjelma käsittää suunnittelua ja tarkastusten harjoittelua, sekä teoriakokeen
klo 08.00 Telinesuunnitelman harjoitustöiden antaminen (ryhmät)
klo 08.30 Harjoitustyöt
Telinetyösuunnitelman laatiminen
– lakien ja asetusten soveltaminen
– kirjallinen laatiminen
Tarkastusten kirjaaminen
– purkamissäännöt ja-ohjeet
Telinetarkastusharjoittelua (kuvat)
– käyttöohjeiden todenperäisyysarviointi, telinekortin käyttö jne.
klo 15:30 Koe

Hyväksytyn koulutuksen ja kokeen suoritettuaan saa osallistuja SuoTu® n Telinetarkastajan todistuksen ja kortin.