Ajokortti

AJOKORTTI KOULUTUS 

Koulutus annetaan kouluttajan tai työnantajan varaamissa tiloissa.

Kurssin aiheet ja sisältö (Kokeneet kuljettajat osallistuvat vain aamupäivän osioon)

Teoriaosuudet (aamupäivä)

– kuljettajan vastuut ja velvoitteet
– työnantajan vastuut ja velvoitteet
– työturvallisuuslaki ja –asetukset (vaadittavat osat)
– tutustuminen työvälinemalleihin
– kuljettajalle kuuluvat tarkastukset
– yleisimmät tapaturman aiheuttajat – käyttövirheet
– teoriakoe kaikille osallistujille

Lounastauko
– työvälineeseen tutustuminen
– tarkastusharjoittelu
– ajo- ja käsittely harjoittelua

Tarkastus-, käsittely ja ajoharjoittelussa perehdytään niihin työkonemallien, joita kuljettaja joutuu työssään käyttämään.

Ajoharjoittelu jatkuu kokeneen kuljettajat opastamana. Työnantajan pitää ajoharjoittelusta seurantaa (harjoittelu kaavake kouluttajalta). Kun kuljettajakokelaalla on riittävät kyvyt, tiedot ja taidot koneen kuljettamisesta, työnantaja voi myöntää hänelle VNa 403/2008 14. §:n kohdan 4.perusteella kirjallisen ajoluvan /ajokortin. Lupa on työnantajakohtainen ja se tulee pyydettäessä esittää viranomaisille ja yhteisellä työmaalla työmaan työsuojelusta vastaaville henkilöille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen