Yhteiskortti

YHTEISKORTTI, helpotusta ajolupa/korttikoulutuksiin

Työnantajan on nykyisten lakien ja asetusten perusteella annettava työntekijöille erilaista työsuojeluun  liittyvää lisäkoulutusta moninaisilla kursseilla ja infotilaisuuksilla. Kurssien kustannukset eivät koostu  ainoastaan kurssi- ja sen oheismaksuista, vaan myös työstä poissaoloista.  Kurssien järjestelyt eriaikoina ja  eriaikoihin on vaikeaa ja myös taloudellisesti kalliimpaa, kuin että mahdollisimman monta samansuuntaista  kurssia suoritetaan saman päivän aikana.
Nostot ja siirrot ovat näistä yleisimmät. Esimerkiksi Suomessa Vna 403/2008 1 L:n 14 § asettaa  työnantajalle velvoitteen henkilönostimen, trukin (kurottajan), teollisuusnosturin ja kuormausnosturin  kuljettajan ajoluvista/korteista.
SuoTun  järjestämillä kursseilla on mahdollista suorittaa mainittujen koneiden ja työvälineiden  yhdistelmäkortti. Koska tarpeet ovat moninaiset – esim. asennusyritykset, jonka työtekijät liikkuvat  eripuolilla pohjois-  ja EU maita, tarvitsevat yleensä laajan kurssin, kun taas paikallisiin työmaaoloihin riittää  suppeampikin kurssi.
Nämä kurssit on tarkoitettu niille työntekijöille, joilla on jo kokemusta näiden laitteiden kuljettamisesta.
Hyväksytysti kurssin suorittanut saa mainittuihin työvälineisiin valokuvallisen ajokortin  (ajoluvan). Ajolupa annetaan työnantajalle joka luovuttaa sen kuljettajalle.  Ajolupa on siis aina työnantajan antama ja siksi työnantajalla on myös mahdollisuus peruttaa ajolupa.