Kurssiohjelma

NOSTOAPUVÄLINEEN KÄYTTÖ JA PÄIVITTÄISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMINEN

Kurssin tavoitteena on kouluttaa osallistujaa huomaamaan nostoapuvälineessä esiintyvät viat, jotka vaarantavat turvallisen noston suorittamisen. Nämä viat tulee huomata tarkasteltaessa nostoapuvälinettä aina ennen sen käyttöä. Ohjelma on laadittu siten, että TTurvL 738/2002, 2 L:n 14 §:n mukaiset työnantajan velvollisuudet nostotyön opastamisesta ja ohjauksesta tältä osin täyttyy.

Ohjelma
Kurssin kesto, osallistujan aikaisempi kokemus huomioiden, 4 – 7 tuntia.

Lait ja asetukset
o vastuut ja velvoitteet, TtL:t ja asetukset, RL 47 § (soveltavin osin)
o ajantasaiset TtL 738/2002, VNa 403/2008, VNa 400/200 ja SFS- ISO 23853

Nostoapuvälineiden rakenne, mallit ja tyypit
o pehmeät kuituvyöt
o teräsköysiraksit
o kettinkiraksit
o omavalmisteiset nostoapuvälineet
o erikoisnostoapuvälineet

Tarkastaminen
o käyttö-, eli päivittäiseen tarkastukseen kuuluvia tarkastuksia
o tarkastusharjoittelua
o työtavat ja tarkastusmenettelyt
o valmistajan ohjeita
o kilpien lukeminen
o laite/välinekohtaisten vikojen tunnistaminen
o kemikaalin vaikutukset nostoapuvälineisiin
o dokumentointi ja merkitseminen

Yhteenveto
o kurssin päättäminen ja yhteenveto

Opetustunti 50 minuuttia. Ruokatunti/tauko siten kuin ne työmaalla normaalistikin pidetään.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen