Nostotyökurssi

NOSTOTYÖKURSSI

Nostotyön koulutuksen tarve on lisääntynyt voimakkaasti sen jälkeen kun Suomessa Valtioneuvoston asetus 403/2008 astui voimaan 01.01.2009. Tähän tarpeeseen ei heti reagoitu, koska asetuksen tekstissä ei suoraan tuotu esiin työnsuorittajan vastuun lisääntymistä. Vaikka TtL:n 738/2002 14 § jo aiemmin oli antanut työnantajalle velvoitteen kouluttamiseen, ei reagointi vielä silloinkaan ollut riittävän voimakasta.

Nyt tarvetta nostotyön suorittajan kouluttamiseen toi VNa 403/2008 asetuksen 5 §, jossa mainitaan päivittäisenvälinetarkastuksen ehdottomuus. Esimerkiksi nostoapuvälineen määräaikaistarkastuksen lisäksi, jotka siis suoritetaan asiantuntijan toimesta määräajoin, on noston suorittajan tehtävä välineelle päivittäinen tarkastus (käyttötarkastus), jossa nostossa olevat laitteet ja välineet on tarkastettava aina ennen nostoa. Ongelmaksi on muodostunut se, ettei suorittajalla ole, pitkäaikaisesta kokemuksesta huolimatta, tarpeeksi tietoa siitä mitä ja miten hänen tulee tarkastaa näitä laitteita ja välineitä.

Nostotyökoulutuksen ohjelma sisältää voimassa olevat lait ja asetukset, sekä ohjeet, joita työn suorittaja työssään tarvitsee. Se sisältää tarpeellista tietoa myös materiaaleista, noston aiheuttamista vaikutuksista ympäristöön ja ympäristön vaikutuksista nostoon. Myös vaikeiden ja vaarallisten nostojen valvontaan ja suunnitteluun ja alakohtaisten erikoisnostojen ohjeistukseen liittyviä asioita on sisällytetty ohjelmaan.
Nostotyökurssilla opastetaan osallistujaa myös huomioimaan nostoapuväineissä esiintyviä vikoja.

Ohjelman painotusta voidaan tarvittaessa kohdentaa aina sille alueelle, joita noston suorittaja työssään tarvitsee. Lisää tietoa koulutuksesta saat soittamalla Suomessa nro + 358 400 882 972  tai Virossa ja Latviassa (Viron ja Venäjän kielellä) nro: +372 509 8350

Lisätiedot ja ilmoittautuminen