Projektinjohtaja

PROJEKTI- JA MUUTOSJOHTAMINEN JA PROJEKTIRISKIEN HALLINTA

Yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu melkoisella vauhdilla koko ajan, mikä edellyttää jatkuvaa niiden toiminnan kehittämistä sekä toiminnan tehostamista ja parantamista. Hyvän muutos- ja projektijohtaminen on keskeisin keino suunniteltaessa muutoksia ja projekteja sekä pyrittäessä viemää niitä läpi suunnitelmallisesti, tehokkaasti, häiriöittä sekä suunnitellussa aikataulussa.

Kohderyhmä
– Yritysjohto
– Projekti- ja hankesalkun omistajat
– Projektien tilaajat ja suunnittelijat
– Projektipäälliköt ja -työntekijät

Valmennuksen tavoitteet ja sisältö

Valmennuksemme tavoitteena on opastaa hyvän projektijohtamiskulttuurin rakentamiseen, opastaa projektitoiminnan jatkuvaan kehittämiseen, projektiriskien hallintaa sekä projektien onnistumisen varmistamiseen. Valmennuksen sisältö pohjautuu suurelta osin projektipäälliköiden ja projektityöntekijöiden aiemmissa valmennuksissa esittämiin aihetoiveisiin. Valmennus pitää sisällään käytännön esimerkkejä, mm. toteutuneista projektiriskeistä sekä niiden hallintakeinoista.

Valmennuksen sisältö

– Projekti- ja muutosjohtaminen johtamismuotona
– Projektijohtamiskokonaisuus
– Hyvä projektijohtamiskulttuuri
– Hyvä projektipäällikkö
– Projektijohtamisen ja –toiminnan nykytila-arvio sekä kehittämisohjelman ja –suunnitelmien laatiminen
– Projektiriskit ja projektijohtamisen ’sudenkuopat’
– Projektiriskien hallinta
– Projektien turvallisuusasioiden hallinta
– Poikkeamien ja vakavien häiriöiden hallinta
– Kokemuksia ja oppeja
– Ryhmätyöt

Lisätietoa valmennuksesta / koulutuksesta
SuoTun® hyväksymä kouluttaja puh. 0400 445 824, 0400 114 167

Lisätiedot ja ilmoittautuminen