Työsuojelun peruskurssi

TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI (kesto 5 pv)

Koulutuksen tavoitteena on hankkia osallistujalle perusvalmiudet toimia työmaan projektipäällikkönä, tai työmaan työturvallisuudesta ja -suojelusta vastaavana henkilönä. Koulutus soveltuu hyvin osaksi SuoTu® n HSE-valvoja koulutusta, sekä monelle muulle turvallisuusalan koulutukselle kuten esim. työsuojeluvaltuutetuille.

Koulutuksessa käsitellään työsuojelun lähtökohtia, sen tarkoitusta ja tavoitteita, sekä työsuojelupäällikön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa. Lisäksi perehdytään työsuojelun sisällöllisiin osa-alueisiin. Koulutuksessa yhdistyvät asiantuntijoiden luennot ja osallistujien omat esimerkit arjen työsuojelutyöstä.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuusjohtaminen ja -toiminta käytännössä

Hyvä turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden hallinta
Turvallisuusjohtaminen
Työkalut hyvään turvallisuusjohtamiseen
Tavoitteet 0-tapaturmaa ajatteluun
Riskienarviointi ja -hallinta
Työsuojelukokonaisuus ja työsuojelun osa-alueet 

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojeluvastuut ja -tehtävät
Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla
Työsuojelutoimikunta
Työsuojelun asiantuntijatahot
Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
Työterveydenhuolto
Työhyvinvointi ja psyykesosiaalinen kuormitus
Työsuojelun toteutus
Työtapaturmat ja niiden torjunta
Ilmoitusmenettely ja tutkinta
Työpaikkojen työsuojelun seuranta-asiakirjat 

Yhteistoiminta työmaalla

Yhteinen työmaa
Rakennuttaja
Päätoteuttaja – pääurakoitsija
Muut urakoitsijat
Itsenäinen työsuorittaja
Työntekijät

Työsuojelun kehittäminen

Työsuojelulainsäädäntö
Työsuojelun valvonta
Kone- ja laiteturvallisuus
Työsuojeluvälineet, -varusteet ja suojaimet
Perehdyttäminen ja kouluttaminen

Koe

Lisätiedot ja ilmoittautuminen