Merkin hakeminen

Tuotemerkin käyttöluvan hakeminen

Tuotemerkin käytön hyväksymiskriteerit ovat tuotemerkin omistajan nimeämän asiantuntijaryhmän laatimat. Merkki on näyttö tuotteen käyttäjälle tai hankkijalle siitä, että tuote täyttää sille SuoTu® n asettamat turvallisuusvaatimukset ja että se on myös laadullisesti huippuluokkaa. Tuotemerkin omistaja pitää rekisteriä myöntämistään lisensseistä, joten jokaisella on mahdollisuus tiedustella kyselylomakkeella, joka on etusivulla menussa ”aitoustarkastus”.

KRITEERIT

SuoTu® tuotemerkin lisenssin hakeminen

Edellytyksenä on, että tavara tai palvelu kuuluu johonkin 37, 41, 42 ja 45 tavaramerkki luokkaan.  Merkin hakijalta edellytetään, että yhtiötä, yhteisöä tai sen työsuojeluosastoa johtaa henkilö jolla on teknisen alan tutkinto (teknikko, insinööri, tai joku muu STM:n hyväksymä vastaava todistus, tai tutkinto-oikeus) ja vähintään viiden vuoden kokemus työturvallisuus tai suojelualalta.

Eduksi luetaan, jos lisenssiä hakeva yhtiö, yritys tai muu yhteisö kuuluu johonkin työturvallisuutta edistävään yhteisöön, yhdistykseen, liittoon tai järjestöön, jolla on pitkäaikainen kokemusta työturvallisuusalalta, tai on itse toimijana kuten esim.

– Trafin koulutuskeskusoikeus

– RT rakennusteollisuus Oy:n partneri

– Suomen Suojalaitetarkastajat ry:n (SSLT ry) jäsenliike

– yhtiöllä on erillinen työsuojeluun erikoistunut osasto

– joku muu edellä mainittuihin verrattava, EU:n alueella, tai Norjassa oleva yhteisö.

Valtuutetut kouluttajat ja tarkastajat

SuoTu® valvoo myös lisenssin saaneiden yhtiöiden kouluttajien pätevyyksiä niiden koulutusten osalta, joille lisenssin saaja on koulutusoikeuksia hakenut. Tason säilymisen vuoksi SuoTu® suorittaa satunnaista valvontaa myös näiden koulutustilaisuuksissa.

Valtuutetuilta kouluttajilta edellytetään

– vähintään viiden vuoden kouluttaja kokemusta alalla jota hän kouluttaa. Hänellä tulee olla suorittu teknikon tai insinöörin tutkinto, tai joku muu STM:n, tai OPH:n hyväksymä näitä vastaava todistus.

– jos koulutukseen kuulu tutkinto, sen ministeriön myöntämä kouluttajatodistus jonka alaisuuteen se kuuluu.

Valtuutetulta tarkastajalta edellytetään

– vähintään viiden vuoden kokemusta laitteeseen, välineeseen, tai koneeseen jota hän tarkastaa. Jos se kuuluu VNa 403/2008, liite 1. mukaisiin laitteisiin, on hänellä oltava voimassa oleva STM:n laitoksen myöntämä sertifikaatti.

Lisä tietoa hakemuksiin puhelimitse +358 400 882 972 tai sähköpostilla info@suotu.fi