Telinesuunnittelija

ELEMENTTITELINEEN SUUNNITTELIJAN AMMATTITASON VAATIMUKSET

Ankkuroimattomat max. 10 metrin korkuiset telineet
Henkilöllä tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus telinetyöstä, joista yksi vuosi telineen kokoamista ja purkamista.

Ankkuroidut yli 10 metriä korkeat telineet
Henkilöllä tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus telinetyöstä, joista yksi vuosi telineen kokoamista ja purkamista ja hänellä tulee olla teknisen ammattikorkeakoulun tutkinto suoritettu, tai muulla tavalla saatu vastaava pätevyys.

Työtelineen suunnittelussa on käytävä ilmi seuraavat asiat:

1. Telineen yleistiedot:
1) telineen yksilöinti;
2) telineen sallittu kuorma.

Telineestä on tehtävä

1) telineen käyttötarkoitus
2) käyttöohje
3) rakennesuunnitelma
4) käyttösuunnitelma

Suunnitelmassa oltava käyttötarpeen edellyttämät tiedot

5) perustuksista
6) pystytuista
7) lujuuden, seisontavakavuuden ja jäykkyyden toteutuksesta
8) ankkurointi ja jäykistämisestä
9) rakenneosien liitoksista
10) nousuteistä
11) työtasoista
12) työtason kiinnityksestä telineen runkoon
13) suojakaiteiden rakenteista ja kunnosta
14) jalkalistoista
15) merkinnöistä ja kilvistä
16) alla olevan alueen tarpeen mukaisesta eristämisestä
17) muista kohdista, joista tarkastusluetteloa jatketaan tarvittaessa.

Maininta tarkastukseen osallistujista:

1) työnantajan edustaja(t);
2) työntekijöiden edustaja(t); sekä mahdollisesti muut kuten
3) telinetyön työnjohtaja(t); ja
4) muut osallistujat