TELINETARKASTAJAN KOULUTUS

Ensimmäisen päivän ohjelma

Koulutuksen avaus
Työturvallisuuslainsäädäntö soveltavin osin
Riskit
          Riskien kartoitus ja niiden poistamien

Yhteinen työmaa
          Vastuut ja velvoitteet
           –     rakennuttajan vastuut ja velvoitteettyön
– tekijän ja työnantajan vastuut ja velvoitteet
telinetarkastajan vastuut ja velvoitteet
telinetyöntekijän vastuut ja velvoitteet

Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuvat sanktiot
työnantajalle ja työntekijälle

Telineiden tarvevaatimukset ja valinta
telineelle asetetun tason määrittely
rakennussuunnitelman laatiminen
kokoamis- ja rakentamisohjeiden laatiminen
– käyttöohjeiden laatiminen

Teline-elementtien ja osien valinta
telineiden pystytys
tasot, kaiteet, nousut jne.
kuormittaminen
asetusten tulkinta

Työskentely telineellä
menettelytapaohjeet

Telineiden käytöstä poistamien ja purkaminen
menettelytapaohjeet

Päivän yhteenveto ja vapaa keskustelu aiheista

Koulutuksen toisen päivän

Ohjelma käsittää suunnittelua ja tarkastusten käytännön harjoittelua, sekä teoriakokeen
Telinetarkastajalle kuuluvien dokumenttien tulkinta

            –     tarkastusasiakirjoihin perehtyminen
            –     lakien ja asetusten soveltaminen tarkastuksessa

Käyttöohjeiden todenperäisyysarviointi, telinekortin täyttö jne.
Telineiden purkamiseen liittyvät ohjeet
Tarkastusten kirjaaminen
          –      purkamissäännöt ja-ohjeet
Telinetarkastusharjoittelua
Kirjallinen koe