TELINETYÖKORTTIKOULUTUS

Ohjelma (Kesto n. 6 h)

Lait ja asetukset

 • rakennuttajan vastuut ja velvoitteet
 •  telinetyöntekijän vastuut ja velvoitteet
 •  työturvallisuus rikkomus ja -rikos

Työn aiheuttamat riskien

 • kartoitus ja niiden poistaminen

Telinemallit

 • elementtitelineet
 • muut telineet

Pystytys ja kokoamisohjeiden tulkitseminen

 • pystytyksen toteuttaminen
 • käyttöönotto (telinekortti)

Turvallinen telinetyöskentely

 • kulkeminen nousuissa
 •  kulkeminen ja työntekeminen tasoilla
 • työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen telinetarkastus
 •  kuormituksen seuranta

Telineiden käytöstä poistamien ja purkaminen

 • menettelytapaohjeet
 • purkamisen toteuttaminen

Koe