Perehdytys

TYÖTURVALLISUUSKOORDINAATTORIN KOULUTUS

Koulutuksen edellytyksenä on hyväksytty peruskoulutuksen suoritus.
Annettuaan hyväksytyn näytön tästä koulutuksesta, saa osallistuja SuoTu® ja Oy Bonum-Safety Ab:n myöntämän Turvallisuuskoordinaattorin pätevyystodistuksen.

1. Koulutuspäivä
Koulutus alkaa kutsussa ilmoitettuna aikana
– Ilmoittautuminen ja tervetuliaiskahvi
– Koulutuksen avaus
– Käyttöasetus 403/2008 ja rakennusasetus 205/2009 (Kertausta)
Yhteistyön harmonisointi päätoteuttajan kanssa
– menettelytapoja eri tilateisiin
Ryhmätöiden esittely
– Ryhmiin nimeäminen ja ryhmätöiden aloittaminen
– Työturvallisuusasiakirjan laadinta
– rakennushankkeen aloittamisilmoitukset
– rakennustyön urakoitsijaselvitys
– turvallisuusasiakirjan kokoamisen ajoittaminen
– luvanvaraisten töiden kartoittaminen
– jne…
– Lounas
– Ryhmätyö jatkuu…
– Kahvitauko
– Ryhmätöiden purkaminen
Vapaa keskustelu ja päivän päättäminen

2. Koulutuspäivä
Koulutus alkaa klo 08:00, ellei 1.koulutuspäivänä muuta sovita
– Osallistujan oma turvallisuusasiakirja (osa näyttötyöstä)
– harjoitustöiden jako
– Harjoitustyön laadinta
– Lounas
– Harjoitustyön laadinta jatkuu…
– Kahvitauko
Koe (osa näyttötyöstä)
Koulutuksen päättäminen

Lisätiedot ja ilmoittautuminen