Peruskoulutus

TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN PERUSKOULUTUS

Ensimmäinen kurssipäivä

Ohjelma:
– kurssin avaaminen
–  Turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvan määrittely
–  työturvallisuuden osapuolet ja yhteistoiminta
–  turvallisuuskoordinaattorin päätehtävät
–  turvallisuuskoordinaattorin toimivaltuudet
–  vastuut ja valtuudet
–  asiakirjat ja vaadittava dokumentointi
–  turvallisuuskoordinaattoria koskeva lainsäädäntö ja asetukset
–  yhteistyö eri viranomaisten kesken
–  työlupien valvontavelvoitteet

Koulutuksen kesto klo 09:00-15:00

Toinen kurssipäivä
08:00-08:30 Ensimmäisen kurssipäivän pääkohtien kertaaminen
08:30-09:15 Turvallisuusasiakirjojen kokoaminen ja rakennustyöman turvallisuussuunnittelu Ryhmien ja ryhmätöiden jakaminen
09:30-09:45 Kahvitauko
09:45-11:30 Ryhmätyöt
11:30-12:00 Ruokailu
12:00-14:00 Ryhmätyöt jatkuu ..
14:00-14:15 Kahvitauko
14:15-15:15 Ryhmätöiden purkaminen
15:20-16:00 Kokeet

Hyväksytyn kokeen jälkeen on osallistujalla mahdollisuus, niin halutessaan, suorittaa turvallisuuskoordinaattorin  jatkokoulutus ns. perehdyttämiskoulutus, josta hän saa hyväksytyn näytön suoritettuaan SuoTu:n myöntämän turvallisuuskoordinaattorin pätevyystodistuksen. Kouluttajiksi ja luennoitsijoiksi on SuoTu hyväksynyt vain omia kouluttajajia, sekä asiantuntijoita joilla on vankka rakennusalan tietous ja koulutus, sekä pitkäaikainen toiminta koulutustehtävissä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen