Perustieto

TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN KOULUTUS – YKSIPÄIVÄINEN PERUSKURSSI PERUSTIETOA VARTEN

VNA 205/2009  2 L:n 5 § kohta 1.  ”Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeenvaativuutta vastaavapätevä turvallisuuskoordinaattori”.

Turvallisuuskoordinaattori: rakennuttajan nimeämällä turvallisuuskoordinaattorilla on tosiasiallinen päätäntävalta. Tämän vuoksi hänelle tulee antaa ennen turvallisuuskoordinaattoriksi nimeämistä riittävä määrä opetusta ja ohjausta.

Kohderyhmät

Koulutus on suunnattu rakennusalalla työskenteleville henkilöille, joiden toimenkuvaan kuuluu tai tulee kuulumaan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Koulutus sopii erinomaisesti mm. projektipäälliköille, projekti-insinööreille, isännöitsijöille, rakennusalan pääurakoijille sekä sellaisille henkilöille, jotka toimivat rakennushankkeiden johtotehtävissä, joIssa on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuuteen.

Ohjelma:
– kurssin avaaminen
–  Turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvan määrittely
–  työturvallisuuden osapuolet ja yhteistoiminta
–  turvallisuuskoordinaattorin päätehtävät
–  turvallisuuskoordinaattorin toimivaltuudet
–  vastuut ja valtuudet
–  asiakirjat ja vaadittava dokumentointi
–  turvallisuuskoordinaattoria koskeva lainsäädäntö ja asetukset
–  yhteistyö eri viranomaisten kesken
–  työlupien valvontavelvoitteet

Koulutuksen kesto klo 09:00-15:00

Lisätiedot ja ilmoittautuminen