Nostotyön valvoja

NOSTOTYÖN VALVOJAN KOULUTUS (Koulutuksen kesto 1-2 pv)

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka joutuvat työssään ohjaamaan ja valvomaan nostoja, jotta ne tulevat suoritetuksi nosto-ohjeiden tai nostosuunnitelman mukaisella tavalla.  Hyväksytyn kokeen suoritettuaan jokainen saa SuoTu® myöntämän virallisen nostotyön valvojan todistuksen Suomen ja Englannin kielisenä, sekä valokuvallisen nostotyön valvojan kortin.

Etä- ja itseopiskelumateriaali lähetetään sähköpostilla tilaajalle tai osallistujalle viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Lähikoulutusmateriaali jaetaan koulutuksen aikana. Koulutusmateriaalia voi osallistuja käyttää avattuna kokeen yhteydessä.

Nostotyön valvojan koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi heti koulutuksen jälkeen, tai myöhemmin suorittaa nostonjohtajan koulutuksen, mikäli täyttää muilta osin nostonjohtajalta vaadittava perustiedot ja taidot. Koulutus kestää tällöin kaksi päivää.

Koulutuksen lähdeaineistoa; TTurvL 738/2002, RL 47§, VNa 400/2008, VNa 403/2008, 205/2009, SFS-ISO 23813 ja otteita TOT:n tapaturmaraporteista.

Koulutusohjelma

Koulutusohjelma:
1.koulutuspäivä
Koulutuksen avaaminen
 -koulutuksen tavoitteet
-kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä
Työssä esiintyvät riskit
 -riskien kartoittaminen ja niiden poistaminen
Työnantajan ja nostotyön valvojan vastuut ja velvollisuudet
 -kuka vastaa ja mistä
-omalla työmaalla
-yhteisellä työmaalla
-nostoon osallistuvien henkilöiden pätevyyksien todentaminen
Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
 -nostureiden valintaan vaikuttavat seikat
-nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat seikat
Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastus
 -milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
-kuka ne saa tarkastaa ja kuka tarkastuksien toteutumisen valvoo
Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
 -kuka tekee ja kenelle ne tehdään
Kuljettajien ajoluvat
 -kuljettajien ajolupien tarkastaminen
Nosto-ohje
 -taakkaan tutustumien, muodon ja painopisteen huomioiminen
-nosto-ohjeen laatimiseen liittyvät asiat
Koe
Koulutuksen päättäminen

Linkki ilmoittautumiseen