Nostotyön valvoja

nostotkaavio_p

 

Klikkaa kuvaa

 

NOSTOTYÖN VALVOJAN KOULUTUS (SFS-ISO 23813:n MUKAINEN PEREHDYTYS)

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka joutuvat työssään ohjaamaan ja valvomaan nostoja, jotta ne tulevat suoritetuksi nosto-ohjeiden mukaisella tavalla. Koulutuksen jälkeen jokainen kokeen hyväksytysti suorittanut saa SuoTu® myöntämän virallisen nostotyön valvojan todistuksen, sekä valokuvallisen nostotyön valvojan kortin, jotka ovat osoituksena siitä, että sen haltija on osallistunut tehtävään vaadittavaan koulutukseen ja antanut kokeista hyväksytyn tuloksen

Koulutuksen sisältö koostuu pääasiassa TTurvL 738/2002 10.§ ja 11.§:n 1.mom. ja 14 §, VNa 329/2013, RL 47§, VNa 400/2008, VNa 403/2008, SFS-ISO 23813 (mukautettu standardiin ISO 12480-1:1997), TOT:n tapaturmaraporteista, sekä SuoTu®:n omasta aineistosta.

Osa koulutusmateriaalista lähetetään sähköpostilla tilaajalle, tai osallistujalle noin viikkoa ennen koulutuksen alkamista aiheisiin tutustumista varten. Se osa materiaalia jota ei voi lähettää sähköpostilla, jaetaan osallistujalle koulutuksen aikana.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi halutessaan jatkaa koulutusta nostonjohtajaksi.